29. Reģionālā EYP Latvija sesija

Ar “NewFuels” RSEZ SIA finansiālu atbalstu 2018.gada jūlijā notika Eiropas jauniešu parlamenta (EYP) 29. Reģionālā sesija Piņķi’18. Šogad sesijā piedalījās vairāk nekā 130 jauniešu no vairāk nekā 15 valstīm un tā bija visstarptautiskākā no EYP sesijām šogad.

Piņķi’18 laikā notika trīs galvenie pasākumi:

Komandas saliedēšana, kas ir ļoti svarīga konferences daļa, un nosaka, cik labi komandas dalībnieki spēs sadarboties savā starpā. Salīdzinoši īsās sesijas dēļ un tādēļ, ka dalībnieki viens otru nepazīst, ir svarīgi, lai viņi iepazītos pēc iespējas ātrāk un varētu diskutēt par izvirzīto problēmu un atrast tai radošu risinājumu.

Komitejas darbs bija konferences daļa, kuras laikā dalībnieki centās detalizēti izprast problēmu un atrast tās iespējamu risinājumu. Tas bija rūpīgs darbs, kur svarīga bija ikviena dalībnieka piedalīšanās. Pirms konferences tika ieteikts veikt problēmas pētījumu, kurš tika paplašināts Komitejas darba laikā. Šis pētījums ir viens no svarīgākajiem Komitejas darba uzdevumiem, tāpat kā diskusijas un piedāvāto risinājumu novērtēšana.

Un, visbeidzot, Ģenerālā asambleja, kuras laikā komitejas prezentēja savus problēmas risinājumus un atbildēja uz citu komiteju dalībnieku jautājumiem. Tas deva iespēju visiem dalībniekiem padziļināti saprast problēmas būtību un kritiski novērtēt citu cilvēku darbu.

Piņķi’18 laikā notika arī tik jauks pasākums kā TechTalks. Šī diskusija ļāva dalībniekiem parunāt par inovatīvās Eiropas nākotni un paplašināt savu paziņu loku ar IT ekspertiem.

Comments are closed.

NewFuels
NewFuels
CHP