Projekti

01.03.2019.

Newfuels RSEZ SIA ir veiksmīgi pabeigusi ERAF projektu “Eksperimentālās tehnoloģijas ieviešana NewFuels RSEZ SIA ražotnē augstas kvalitātes granulu izgatavošanai”.

Ir ieviests jauns tehnoloģiskais process, kas sastāv no divām līnijām: veiksmīgi ir izturēta testēšanas, strādājos uz 100% jaudas. Jauna tehnoloģija ļāvusi ieviest ražošanā jaunu produktu – Premium klases granulas ar pelnu saturu zem 0,7%.

PROJEKTS NR. 1.2.1.4/18/A/014

2018. gada 23. novembrī parakstīts līgums ar Centrālā finanšu un līguma aģentūra par ERAF projekta “Eksperimentālās tehnoloģijas ieviešana NewFuels RSEZ SIA ražotnē augstas kvalitātes granulu izgatavošanai” īstenošanu.

Projekta mērķis ir veicināt NewFuels RSEZ SIA  produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšanu, būtiski modernizējot ražošanas tehnoloģiju, kas ļaus ražot jaunu produktu: A1 klases premium granulas, kā arī palielinot uzņēmuma ieguldījumus pētniecībā, attīstībā un inovācijās atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai, radot vienu jaunu pētniecības un attīstības darbavietu.

Modernizācijas process paredz ieviest jaunu tehnoloģisko procesu, kas sastāv no divām līnijām:

  1. Eksperimentālā inovatīvā līnija siltuma iegūšanai jauna produkta ražošanai, izmantojot kurināmo ar augstu pelnu saturu.
  2. Jaunā produkta nogatavināšanas/kondensācijas tehnoloģisko iekārtu komplekss.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 3 040 764,93 euro. Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 2073 826,00 euro, ERAF finansējums sastāda 933 221,70 euro.

NewFuels
NewFuels
CHP