ISO 9001:2015 Kvalitātes politika

Uzņēmuma vadības mērķis produktu kvalitātes jomā ir saglabāt un nostiprināt savas pozīcijas Latvijas un Eiropas tirgos, pilnībā ievērojot kvalitātes standartus, apmierinot klientu vajadzības un vēlmes.

Šī mērķa sasniegšanu plāno Uzņēmuma vadība, palielinot ražošanas un vadības procesu efektivitāti, analizējot un samazinot Uzņēmuma riskus, ievērojot likumdošanu, tehniskos noteikumus, saistības pret pasūtītājiem. 

Vadība nodrošina efektīvu kvalitātes vadības sistēmas darbību un attīstību atbilstoši ISO 9001: 2015 standarta prasībām.

NewFuels
NewFuels
CHP