ISO 50001:2018 Energoefektivitātes politika

Galvenais energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu virziens ir energopatēriņa samazinājums ražošanas procesos. Lai īstenotu mērķus energoefektivitātes līmeņa uzlabošanā saskaņā ar Uzņēmumā noteiktajiem kritērijiem, Uzņēmuma vadība izmanto enerģijas pārvaldības sistēmu. Mērķi Uzņēmumā tiek noteikti katru gadu.

Katru gadu tiek veikta enerģijas pārvaldības pasākumu efektivitātes analīze un novērtēšana, kā arī izvirzīti mērķi nākamajam gadam.

Uzņēmuma vadība nodrošina nepieciešamo informāciju, materiālus un cilvēkresursus, lai īstenotu plānotos pasākumus ražošanas procesu energoefektivitātes uzlabošanai. Tiek nodrošināta pilnīga un patiesa visu ieinteresēto personu informēšana par plāniem un sasniegtajiem rezultātiem šajā jomā.

Uzņēmuma vadība nodrošina stingru likumdošanas normu un noteikumu ievērošanu attiecībā uz enerģijas uzskaiti un enerģijas taupīšanu.

Uzņēmuma vadības mērķi un uzdevumi energoefektivitātes jomā tiek regulāri atjaunināti saskaņā ar Uzņēmumā noteiktajām enerģijas pārvaldības procedūrām.

Vadība nodrošina efektīvu enerģijas pārvaldības sistēmas darbību un attīstību atbilstoši LVS EN ISO 50001: 2018 standarta prasībām.

NewFuels
NewFuels
CHP