ISO 45001:2018 Personāla veselības aizsardzības politika

Uzņēmuma vadība pastāvīgi tiecas uzlabot personāla veselību un drošību.

Vadības mērķi drošas un nekaitīgas darba vides nodrošināšanas jomā:

– organizēt pastāvīgu Latvijas un Eiropas likumdošanas uzraudzību darba aizsardzības jomā, lai elastīgi reaģētu uz izmaiņām tajā un savlaicīgi koriģētu Uzņēmuma darbu;

– organizēt darba apstākļu un darba vietas kontroli, uzraudzību un revīziju saistībā ar invaliditātes riskiem un kaitējumu personāla veselībai;

– izstrādāt pasākumus, lai nodrošinātu personāla aizsardzību ārkārtas un pēcavārijas situācijās, lai nodrošinātu gatavību šo pasākumu īstenošanai;

– nodrošināt ciešu sadarbību ar partneriem personāla veselības aizsardzības jomā. 

Šo mērķu sasniegšanu plāno Uzņēmuma vadība, efektīvi īstenojot un pastāvīgi pilnveidojot personāla arodveselības vadības sistēmu, kas atbilst ISO 45001: 2018 standarta prasībām.

NewFuels
NewFuels
CHP