Par kompāniju

Par “Energy Resources CHP” SIA RSEZ

Latgalē lielākā biomasas koģenerācijas stacija savu darbību uzsāka 2015.gada augustā.

Uzņēmuma investīcijas sastāda 12.5 miljonus EUR un ir lielākās Latgalē šajā ekonomikas sektorā.

Stacijas elektriskā jauda ir 3.1 MWt, bet siltuma jauda – 10.7 MWt. Siltumenerģija, ko saražo koģenerācijas stacija, tiek novirzīta uz “NewFuels” SIA RSEZ lentveida žāvētavu, bet elektroenerģija – uz kopējo valsts elektrības tīklu.

Elektriskā un siltuma enerģija koģenerācijas stacijā tiek ražota, izmantojot atjaunojamos vietējos resursus un biomasu (šķeldu, skaidas un koksnes mizu).

Stacijas tehnoloģiskā aprīkojuma inženieriju, piegādi un uzstādīšanu veica HoSt B.V. un SIA “HoSt Latvia”.

Stacijā ir uzstādīts:

  • Augstspiediena katls “Stork” (Nīderlande) ar jaudu: 14.4 MWt, tvaika ražošana: 17.64 t/st.
  • Daudzpakāpju tvaika turbīna “M+M” (Vācija).
  • Vadības un automatizācijas aprīkojums “Siemens”.
  • Padeves sūkņi – “SIHI Sterling” (Vācija).
  • Krāsns “Tamult” (Igaunija) ar jaudu 16.4 MWt.

Panākumi:

  • 2017.gada 7.septembrī svinīgajā pasākumā “Rēzeknes SEZ – ar skatu nākotnē” mazo komercsabiedrību grupā «EnergyResources CHP» RSEZ SIA saņēma balvu “Gada uzņēmums” un kļuva par uzvarētāju šādās nominācijās: 1.vieta nominācijās „Gada ražotājs”, „Lielākais nodokļu maksātājs”, „Sociāli atbildīgākais uzņēmums” un 2.vieta nominācijā „Straujāk augošais uzņēmums”.
  • 2017.gada 30.martā Rīgā notika svinīgs pasākums, kura ietvaros tika apbalvoti lielākie nodokļu maksātāji 2016.gadā. Pasākumā piedalījās finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola, Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Ilze Cīrule un sadarbības partneri.

Svinīgā pasākuma laikā balvas un atzinības raksti tika pasniegti katra Latvijas reģiona lielākajam nodokļu maksātājam mazo, vidējo un lielo nodokļu maksātāju grupā.

“Energy Resources CHP” RSEZ SIA saņēma balvu nominācijā  “2016.gada lielākais nodokļu maksātājs Latgales plānošanas reģionā mazo nodokļu maksātāju grupā”.

  • 2016.gada 12.augustā svinīgā pasākumā tika pasniegti apbalvojumi Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (RSEZ) komercsabiedrību Gada balvas konkursa uzvarētājiem, kas notiek jau piekto gadu pēc kārtas. Pēc 2015.gada darbības rezultātiem “Energy Resources CHP” SIA RSEZ (tad – “Atmosclear CHP”) saņēma Atzinības rakstu “Par straujāko startu” un “Par ieguldījumu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas attīstībā 2015.gadā”.

Uzņēmums saņēma 1.vietu nominācijās “Gada uzņēmējs”, “Gada investīcijas” un “Gada inovācijas”, 2.vietu nominācijā “Lielākais nodokļu maksātājs” mazo komercsabiedrību grupā.

KOĢENERĀCIJAS STACIJAS BŪVNIECĪBA RĒZEKNĒ

SVINĪGI APBALVOTI 2016. GADA LIELĀKIE NODOKĻU MAKSĀTĀJI

Sertifikāti:

 
NewFuels
NewFuels
CHP