Paziņuojums par kūksnis granulu ražuošonvs atbiļsteibu ENplus standartim

19. septembrī uzjāmums ,,NewFuels” RSEZ SIA dabuoja kūksnis granulu ražuotnis kvalitatis atbiļsteibvs sertifikatu. Augustā tyka izdareita kūksnis granulu ražuotnis puorbaude saskaņā ar spākā asūšajom ENplus praseibom, kurys nūteiktys un apstyprynuotys Rūkysgruomotys 3. versejā (08/2015). Parauga puorbaude tyka izdareita saskaņā ar EN ISO 17225-2.

Austrejis BEA Institut für Bioenergie GmbH izdeve sertifikatu, kurs aplīcynoj kūksnis granulu ražuošonys atbiļsteibu ENplus A2 (6 mm) standartu praseibom.

Ziņas