Paziņojums par koksnes granulu ražošanas atbilstību ENplus standartiem

19. septembrī uzņēmums “NewFuels” RSEZ SIA saņēma koksnes granulu ražotnes kvalitātes atbilstības sertifikātu. Augustā tika veikta koksnes granulu ražotnes pārbaude saskaņā ar spēkā esošajām ENplus prasībām, kuras noteiktas un apstiprinātas Rokasgrāmatas 3. versijā (08/2015). Parauga pārbaude tika veikta saskaņā ar EN ISO 17225-2.

Austrijas BEA Institut für Bioenergie GmbH izniedza sertfikātu, kas apstiprina koksnes granulu ražošanas atbilstību ENplus A2 (6 mm) standartu prasībām.

Ziņas