Політика конфіденційності

Це Повідомлення про конфіденційність поширюється на всі персональні дані, які ви надаєте нам, а також всі персональні дані, які ми збираємо про вас: про використання нашого веб-сайту або мобільного додатка (за допомогою файлів «cookies»).

1. ВАШІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ – ЩО ЦЕ?

Персональні дані відносяться до фізичної особи, особу якої можна явно встановити на підставі таких даних, зокрема це ваше ім’я, адреса, номер телефону, адреса ел. пошти, номер кредитної або банківської картки, інформація про необхідність отримання особливої допомоги. Встановити особу або ідентифікувати можна лише за цією інформацією або при використанні цієї інформації у поєднанні з будь-якою іншою інформацією, яка так чи інакше є або може опинитися у розпорядженні оператора даних.

2. ЯК МИ ЗБИРАЄМО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ?

Ми збираємо ваші дані на нашому веб-сайті, в мобільному додатку та ел. поштою.

3. НАВІЩО МИ ЗБИРАЄМО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ? (ЦІЛІ ОБРОБКИ ДАНИХ)

a) Для надання послуг, які ви придбали у нас.
b) Для спрощення процесу придбання послуг або продуктів у третіх осіб на нашому веб-сайті.
c) Для спілкування з вами.
d) Для надсилання вам листів в рамках розсилки новин.
e) Для надання пропозицій, що відповідають вашим уподобанням.
f) Для того, щоб зв’язатися з вами з метою проведення опитування про задоволеність клієнтів, що використовується для аналізу, покращення якості обслуговування, розробки послуг, покращення роботи нашого веб-сайту, оцінки ефективності наших рекламних кампаній або пропозиції послуг, що відповідають вашим потребам.
g) Для сприяння процедурам адміністративного та юридичного характеру, наприклад, перевіркам з метою виявлення випадків шахрайства, а також для підтримки безпеки та забезпечення захисту.
h) Для того щоб забезпечити відповідність вимогам чинного законодавства.

4. ЯК ДОВГО МИ ЗБЕРІГАЄМО ВАШІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ?

Ми опрацьовуємо ваші персональні дані протягом часу, необхідного для реалізації цілей, викладених у цьому сповіщенні про конфіденційність або протягом такого терміну давності, який передбачений відповідними законами.
Ми не зберігаємо ваші персональні дані довше, ніж це обґрунтовано необхідно: протягом 6 років після виконання зобов’язань за договором, укладеним з нами, відповідно до чинних законів про зберігання даних. Ми збираємо та зберігаємо дані про пошук в Інтернеті протягом чотирьох днів. При порушенні судової або дисциплінарної процедури персональні дані зберігатимуться до завершення розгляду справи, включаючи період можливого захисту прав, дані про які згодом, у разі цивільного позову, будуть видалені після закінчення терміну закону про позовну давність стосовно цивільних справ.
При обробці даних на підставі згоди персональні дані будуть оброблятися доти, доки не буде відкликано згоду.

5. ПОДАЛЬША ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Якщо нам потрібно використовувати ваші персональні дані для мети, не описаної в цьому Повідомленні про конфіденційність, ми надішлемо вам нове повідомлення з поясненням усіх умов, що стосуються нової процедури обробки, до виконання такої обробки. Якщо потрібно, ми попросимо вас надати згоду до початку такої нової процедури обробки даних.

6. ВАШІ ПРАВА НА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Відповідно до застосовного законодавства про захист даних, ви можете мати такі права:
запитувати доступ до ваших персональних даних;
запитувати уточнення ваших персональних даних;
просити видалення ваших персональних даних;
просити обмеження обробки ваших персональних даних;
запитувати можливість перенесення даних;
заперечувати виконання обробки ваших персональних даних;
відкликати вашу згоду та подавати претензії до наглядових органів.

6.1 Право на доступ

Ви можете мати право отримувати від нас підтвердження про те, чи ми обробляємо пов’язані з вами персональні дані, а також, якщо це доречно, запросити доступ до персональних даних.

6.2. Право на уточнення

Ви можете мати право на отримання уточнення пов’язаних з вами неточних персональних даних. Залежно від цілей обробки, ви можете мати право доповнити неповні персональні дані, у тому числі шляхом надання додаткової заяви.

6.3. Право на видалення (право на забуття)

У певних обставинах ви можете мати право запитати у нас видалення ваших персональних даних, що може зв’язати нас зобов’язанням видалити такі персональні дані. У таких випадках ми не зможемо більше надавати Вам наші послуги.

6.4. Право на обмеження обробки

У певних обставинах ви можете мати право запросити у нас застосування обмеження до обробки ваших персональних даних. У такому разі відповідні дані будуть помічені, і ми зможемо обробляти їх лише з певною метою.

6.5. Право на заперечення та права, що стосуються автоматизованого прийняття рішень

У певних обставинах ви можете мати право на підставах, пов’язаних з вашою конкретною ситуацією, у будь-який момент часу заперечити проти того, щоб ми обробляли ваші персональні дані, і вимагати, щоб ми більше не обробляли ваші персональні дані. Крім того, якщо ваші персональні дані обробляються на підставі наших законних інтересів, у вас є право будь-якої миті заперечити проти обробки пов’язаних з вами персональних даних для таких цілей.

6.6. Право на можливість перенесення даних

У певних обставинах ви можете мати право на отримання ваших персональних даних, які ви надали нам, у структурованому, загальноприйнятому та машиночитаному форматі (тобто у цифровому вигляді) і ви можете мати право запитувати передачу таких даних іншій особі без перешкод з нашого боку, якщо така передача технічно здійсненна.

6.7. Право відкликати згоду

У випадках, коли обробка ваших персональних даних здійснюється на підставі вашої згоди, ви можете відкликати свою згоду у будь-який час безкоштовно та без надання нам будь-яких пояснень. Відкликання згоди не вплине на законність обробки на підставі згоди, що мала місце до такого відкликання. Якщо ви відкликаєте вашу згоду на обробку нами ваших персональних даних, можливо, ми не зможемо надавати вам (повністю або частково) послуги, які ви запитуєте.

6.8. Право подавати претензії до наглядових органів

Якщо ви вважаєте, що мало місце порушення ваших прав на захист персональних даних, ви також можете зв’язатися з місцевим відомством із захисту даних для подання претензії, зокрема, в країні — учасниці у місці вашого постійного проживання, місці роботи або місці передбачуваного порушення прав.

7. ЯК МИ ЗАХИЩАЄМО ВАШІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ?

Energy Resources CHP дотримується своїх зобов’язань, передбачених застосовним законодавством щодо захисту даних, шляхом підтримання актуальності персональних даних; їх безпечного зберігання та видалення; недопущення збору або зберігання зайвих обсягів даних; захисту персональних даних від втрати, неналежного використання, несанкціонованого доступу та розголошення, а також шляхом забезпечення наявності належних технічних заходів для захисту персональних даних. Ми вживаємо належних технічних та організаційних заходів, щоб забезпечити захист ваших персональних даних від випадкового або незаконного знищення або випадкової втрати, зміни, несанкціонованого розголошення або доступу, зокрема, у випадках, коли обробка включає передачу даних через мережу, а також від усіх інших незаконних форм обробки.

8. ПЕРЕДАЧА ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Під час виконання своєї діяльності Energy Resources CHP може використовувати послуги різних обробників даних та зовнішніх постачальників послуг для роботи з вашими персональними даними та їх обробки для конкретних цілей, які виступають від імені та відповідно до вказівок компанії Energy Resources CHP.
Оброблювачі даних обробляють персональні дані максимум протягом такого терміну, протягом якого діє укладений з ними договір на обробку даних, або до того часу, до якого вони зобов’язані зберігати ваші дані відповідно до застосовного законодавства про зберігання даних.
Ми можемо розкривати ваші персональні дані наступним категоріям третіх осіб (отримувачів) у цілях, описаних нижче:
стороннім постачальникам послуг, чиї послуги ви купуєте на нашому веб-сайті або в нашому застосунку;
компаніям — емітентам кредитних карток, постачальникам платіжних сервісів для обробки платежів, які Ви здійснюєте на нашому вебсайті або в нашому застосунку;
третім особам, які проводять опитування клієнтів від нашого імені;
іншим стороннім постачальникам послуг, що залучаються нами для обробки даних;
таким третім особам, як юридичні фірми, суди, інші органи або постачальники послуг для забезпечення виконання або застосування укладеного вами договору;
урядовим установам або правоохоронним органам (поліція, наглядові органи) на їх запит та тільки в рамках вимог законів або для захисту ваших прав або безпеки наших клієнтів, персоналу та активів.

9. ПЕРЕДАЧА ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТРЕТІМ КРАЇНАМ

Передача ваших персональних даних за межі Європейської економічної зони може бути необхідна для надання запитуваної послуги, і ваші персональні дані можуть стати доступними для обробників даних та постачальників послуг таких країн, які не забезпечують такого рівня захисту даних, який підтримується на території Європейської економічної зони. Тому Energy Resources CHP у разі потреби вживе всіх заходів щодо одержувачів ваших персональних даних, якщо це потрібно для забезпечення належного рівня захисту, згідно з визначенням застосовного закону про захист даних, зокрема шляхом застосування стандартних договірних умов, випущених Європейською комісією або прийняттям рішення Європейською комісією про те, що країна, в якій знаходиться одержувач даних, що передаються, забезпечує належний рівень захисту даних.
Якщо під час передачі даних за кордон неможливо забезпечити достатній рівень захисту персональних даних, ми попросимо вас надати явну згоду на таку передачу даних за кордон. Майте на увазі, що такі передачі можуть бути пов’язані з певними ризиками, зокрема тим, що в країні, де знаходиться одержувач даних, доступ до зазначених даних також можуть отримати не уповноважені треті особи, і, можливо, ви не зможете застосувати свої права суб’єкта даних, а також своє право заперечувати дії, які можуть зашкодити вашим персональним даним та порушити ваше право на недоторканність приватного життя.

10. ФАЙЛИ «cookies»

При використанні нашого веб-сайту на вашому пристрої зберігаються файли «cookies». Зверніть увагу, що якщо ви відключите файли «cookies», наш веб-сайт може працювати у вашому браузері некоректно. Ми хочемо, щоб наш веб-сайт пропонував відвідувачам те, що вони шукають, та надавав їм найбільш актуальну для них рекламну інформацію. Щоб досягти цієї мети, ми можемо використовувати ваші дані для маркетингового дослідження, покращення якості нашого веб-сайту та наших послуг, для розробки послуг, для покращення ефективності роботи веб-сайту, для оцінки успішності наших рекламних кампаній або для створення послуг, що відповідають вашим потребам.

11. ВИКОРИСТАННЯ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У МАРКЕТИНГОВИХ ЦІЛЯХ

Ми надсилаємо вам розсилку з актуальними акціями та спеціальними пропозиціями, якщо ви запросили отримання таких листів від нас шляхом передплати цих послуг або якщо ви надали нам ваші контактні дані. Ми не будемо зв’язуватися з вами, використовуючи електронні канали зв’язку, для отримання інформації в маркетингових цілях, якщо ви не надали явної згоди, відзначивши відповідні пункти в формі введення даних, куди було введено контактну інформацію.

12. ЗМІНИ НАШОГО ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Якщо ми змінимо це сповіщення про конфіденційність, ми опублікуємо його оновлену версію на нашому веб-сайті: https://newfuels.eu

13. ВЕБ-САЙТИ ТРЕТІХ СТОРІН

Для вашої зручності та інформації на веб-сайті https://newfuels.eu надані посилання на інші веб-сайти. Майте на увазі, що ці веб-сайти можуть належати іншим компаніям та організаціям (і перебувати під їх керуванням), які застосовують інші правила безпеки та конфіденційності. Energy Resources CHP не контролює та не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, продукти чи послуги, що містяться на таких веб-сайтах або доступні через них.

14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТРЕТІХ СТОРІН

Energy Resources CHP не несе відповідальності за методи використання ваших даних третіми сторонами, якщо таке використання дозволено у рамках здійснення їх цілей. У таких випадках такі треті особи також вважатимуться операторами даних; щоб отримати додаткову інформацію про них, будь ласка, зверніться до їх політик конфіденційності.

Ця Політика конфіденційності дійсна з 25.05.2018.