Інформація про ведення міжнародної системи сертифікації NewFuels та результати аудиту

У вересні 2023 року компанія “NewFuels” RSEZ SIA розробила структуру, документи та провела додаткову оцінку сторонньою організацією для підтвердження відповідності Директиві про відновлювані джерела енергії (ЄС) 2018/2001 на основі рамочного інструктивного документу SBP Framework Instruction Document REDII: Bridging requirements of the SBP scheme for meeting REDII.

“NewFuels” RSEZ SIA підтримує вимоги Директиви про відновлювані джерела енергії (ЄС) 2018/2001 та заходи щодо забезпечення відповідальних закупівель, обліку біомаси відповідно до вимог Регламенту ЄС щодо біомаси.

  1. зобов’язується у всій своїй діяльності дотримуватися застосовних місцевих і міжнародних законів і правил, якими вона зв’язана, а також положень цієї Заяви, а також інформувати всіх залучених працівників і субпідрядників про зміст цієї Заяви та забезпечувати відповідність поставленої деревини цим положенням.
  2. зобов’язується купувати лише біомасу, зібрану відповідно до національних законів і правил, а також загальноприйнятої практики управління лісами.
  3. перевіряє постачальників вторинних матеріалів, підтверджуючи, що жодних додаткових матеріалів не було придбано у третіх сторін і що вони відповідають обсягу переробки постачальників.
  4. на запит зацікавлених третіх сторін “NewFuels” RSEZ SIA зобов’язується зазначити походження та регіон шляхом надання доступу до документів та надання копій документів, що визначають походження всієї придбаної біомаси.

Незважаючи на те, що компанія на деякий час припинила закупівлю біомаси, системи сертифікації Програми уніфікації систем сертифікації лісових господарств та Програми сталого використання біомаси зберігалися та вдосконалювалися. Так, наприкінці лютого 2024 року було проведено повний річний аудит Програми сталого використання біомаси. Результати аудиту, проведеного незалежними аудиторами, підтверджують, що дані системи Програми сталого використання біомаси, дані Сертифіката про походження продукції, реєстр, закупівлі відповідної біомаси, заходи щодо зменшення ризиків та оцінка ефективності відповідають вимогам Програми сталого використання біомаси та вони є надійним постачальником відповідної біомаси для покупців продукту “NewFuels” RSEZ SIA з посиланням на біомасу, що відповідає вимогам SBP compliant biomass.

“NewFuels” RSEZ SIA знає про зміни та вносить систематичні доповнення, щоб своєчасно та ретельно підготуватися до майбутніх змін стандартів SBP, які, як очікується, будуть затверджені наприкінці 2024 року.

Новини