Informācija par NewFuels starptautisko sertifikācija sistēmu uzturēšana un audita rezultāti

2023 gada septembrī “NewFuels” RSEZ SIA  izstrādāja sistēmu, dokumentus un veica papildus trešās puses novērtējumu, lai apstiprinātu  atbilstību ES Apjaunojamās enerģijas direktīvas prasības  (ES) 2018/2001 balstoties uz SBP Framework Instruction Document REDII: Bridging requirements of the SBP scheme for meeting REDII.

“NewFuels” Rēzeknes specialās ekonomiskās zonas SIA atbalsta RED 2 Apjaunojamās enerģijas direktīvu (ES) 2018/2001 prasības un pasākumus atbildīgas biomasas iepirkuma, uzskaites  nodrošināšanai kā to prasa Eiropas biomasas regula.

  1. apņemas visā savā darbībā ievērot tam saistošos spēkā esošos vietējos un starptautiskos normatīvos aktus un šīs deklarācijas punktus, kā arī informēt visus iesaistītos darbiniekus un apakšuzņēmējus par šīs deklarācijas saturu, kā arī nodrošināt, ka piegādātā koksne atbilst šiem nosacījumiem.
  2. apņemas iepirkt tikai tādu biomasu, kas iegūta saskaņā ar valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un vispārpieņemto mežu apsaimniekošanas praksi.
  3. sekundārā materiāla piegādātāju pārbaudi, apstiprināšanu, ka nav iepirkts papildus no trešās puses, kā arī atbilst piegādātāju pārstrādes apjomam.
  4. pēc trešo, ieinteresēto pušu pieprasījuma “NewFuels” RSEZ SIA  apņemas identificēt visu piegādāto biomasas izcelsmi, reģionu, sniedzot pieeju un uzrādot iepirktās biomasas izcelsmes identificējošo dokumentu kopijas.

Kaut arī uzņēmums zināmu laiku bija pārtraucis biomasas iepirkumu, tomēr PEFC un SBP sertifikācijas sistēmas tika uzturētas un pilnveidotas. Tā  2024 februāra beigās tika veikts SBP pilna apjoma ikgadējais audits. Neatkarīgu auditoru  audita rezultāti apstiprina, ka SBP sistēmas datu uzskaite, ražošanas CO datu uzskaite, reģistrs, atbilstošas biomasas iepirkums, riska mazināšanas pasākumi un efektivitātes izvērtējums atbilst SBP prasībām un ir uzticama atbilstošas biomasas piegādes “NewFuels” RSEZ SIA produkcijas pircējiem ar atsauci SBP compliant biomass.

“NewFuels” RSEZ SIA apzinās un soli pa solim veic papildinājumus lai laikā un kvalitātē atbilstoši sagatavotos gaidāmajām SBP standartu  izmaiņām, kas tiek plānoti apstiprināt 2024. gada beigās.

Ziņas