Результати аудитів ресертифікації за стандартами ISO

Обидва підприємства – “NewFuels” RSEZ SIA та “Energy Resources CHP” RSEZ SIA 15.06.2023 та 06.07.2023 пройшли аудити ресертифікації та отримали чергові сертифікати про відповідність вимогам наступних стандартів ISO:

ISO 9001:2015 «Система управління якістю»

ISO 14001:2015 «Система екологічного менеджменту»

ISO 45001:2018 «Система менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці»

ISO 50001:2018 “Системи енергетичного менеджменту”.

Новини