Підприємство NewFuels розпочало участь у проекті

Розробка методів плантаційного вирощування швидкорослих лісових культур та оцінка придатності їх деревини для гранулювання

Керівник проекту: Дагнія Лаздіня

Дата початку: 20.12.2013 р.

Дата закінчення: 31.07.2015 р.

Проект Європейського фонду регіонального розвитку

№ 2013/0049/2DP/2.1.1.10/13/APIA/VIAA/031

Програма «Підприємництво та інновації»

пріоритет 2.1. «Наука та інновації»

подія 2.1.1. «Наука, дослідження та розвиток»

захід 2.1.1.1. «Підтримка науки та досліджень»

Адреса інтернет-щоденника проектної діяльності http://treesforpellets.blogspot.com/

eu project logo

Новини