NewFuels ir uzsācis darbību projektā

Ātraudzīgo koku sugu plantāciju ierīkošanas un apsaimniekošanas metožu izpēte un iegūstamās koksnes piemērotības novērtējums koksnes granulu ražošanai

Projekta vadītājs: Dagnija Lazdiņa

Sākuma datums: 20.12.2013

Beigu datums: 31.7.2015

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts

Nr. 2013/0049/2DP/2.1.1.10/13/APIA/VIAA/031

Programma “Uzņēmējdarbība un inovācijas”

prioritāte 2.1. “Zinātne un inovācijas”

pasākums 2.1.1. “Zinātne, pētniecība un attīstība”

aktivitāte 2.1.1.1. “Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

Projekta aktualitāšu emuāra adrese http://treesforpellets.blogspot.com/

eu project logo

Ziņas