Результати аудитів ресертифікації за стандартами ISO

Обидва підприємства – “NewFuels” RSEZ SIA та “Energy Resources CHP” RSEZ SIA 09.06.2020 та 08.07.2020 пройшли аудити ресертифікації та отримали чергові сертифікати про відповідність вимогам наступних стандартів ISO:

ISO 9001:2015 «Система управління якістю»

ISO 14001:2015 «Система екологічного менеджменту»

ISO 45001:2018 «Система менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці»

ISO 50001:2018 “Системи енергетичного менеджменту”.

Одночасно слід зазначити, що ці аудити включали також перехід зі стандарту OHSAS 18001:2007 на ISO 45001:2018 і з 50001:2012 на 50001:2018.

Новини