Stacijas būvniecība

group 2023

Latgalē lielākā biomasas koģenerācijas stacija savu darbību uzsāka 2015.gada augustā.

12,5 miljoni €

Uzņēmuma investīcijas ir lielākās Latgalē šajā ekonomikas sektorā.

05.08.2014-25.05.2015

Būvniecības periods

SIA
“Baltik Energo”

Elektroinstalācija

Host B.V. un SIA “Host Latvia”

Aprīkojuma piegādātājs

SIA
“AIMASA”

Celtniecības darbi

Nordea bank ab Latvijas filiāle

Projekta finansiāls atbalsts

Valstis, kas piedalījās projektā:

Latvija

Igaunija

Vācija

Nīderlande

Austrija