Stacijas būvniecība

group 2023

Latgalē lielākā biomasas koģenerācijas stacija savu darbību uzsāka 2015.gada augustā.

12,5 miljoni €

Uzņēmuma investīcijas ir lielākās Latgalē šajā ekonomikas sektorā.

05.08.2014.-25.05.2015.

Būvniecības periods

SIA
“Baltik Energo”

Elektroinstalācija

Host B.V. un SIA “Host Latvia”

Aprīkojuma piegādātājs

SIA
“AIMASA”

Celtniecības darbi

Nordea bank ab Latvijas filiāle

Projekta finansiāls atbalsts

Valstis, kas piedalījās projektā:

Latvija

Igaunija

Vācija

Nīderlande

Austrija