Energy Resources CHP

Latgalē lielākā biomasas koģenerācijas stacija savu darbību uzsāka 2015.gada augustā.

MG 5825 1

Par CHP

3,1 MWt

Stacijas elektriskā jauda

10,7 MWt

Siltuma jauda

3,1 MWt

Stacijas elektriskā jauda

10,7 MWt

Siltuma jauda

Siltumenerģija, ko saražo koģenerācijas stacija, tiek novirzīta uz “NewFuels” RSEZ SIA lentveida žāvētavu, bet elektroenerģija – uz kopējo valsts elektrības tīklu.

Elektriskā un siltuma enerģija koģenerācijas stacijā tiek ražota, izmantojot atjaunojamos vietējos resursus un biomasu (šķeldu, skaidas un koksnes mizu).

Stacijas tehnoloģiskā aprīkojuma inženieriju, piegādi un uzstādīšanu veica HoSt B.V. un SIA “HoSt Latvia”.

12,5 miljoni €

Uzņēmuma investīcijas ir lielākās Latgalē šajā ekonomikas sektorā.

chp kopiya 1

Stacijā ir
uzstādīts:

photo 2021 10 05 13 06 10 2 1

01

Katls


Augstspiediena katls “Stork” (Nīderlande) ar jaudu: 14.4 MWt, tvaika ražošana: 17.64 t/st.

turbina 4

02

Тurbīna


Daudzpakāpju tvaika turbīna “M+M” (Vācija).

photo 2021 10 05 13 06 09 1 1

03

Vadības aprīkojums


Vadības un automatizācijas aprīkojums “Siemens”.

photo 2021 10 05 13 06 11 2 1

04

Sūkņi


Padeves sūkņi – “SIHI Sterling” (Vācija).

photo 2021 10 05 13 06 10 3 1

05

Krāsns


Krāsns “Tamult” (Igaunija) ar jaudu 16.4 MWt.