this template Page 2 – NewFuels
2345

NewFuels ieguva ENplus sertifikātu

NewFuels ieguva ENplus sertifikātu

Esam lepni paziņot, ka “NewFuels” RSEZ SIA ir izgājusi sertifikāciju un ieguvusi ENplus sertifikātu, kas kopš 2011.gada ir Eiropas standarts cietajam biomasas kurināmajam. Granulu produkcijas kvalitātes zīmogs, ko piešķir kopā ar sertifikātu, norāda uz to, ka kurināmajam ir zems emisiju līmenis un augsta enerģētiskā vērtība.

enplus 2014 15

Ziņas

NewFuels ir uzsācis darbību projektā

Ātraudzīgo koku sugu plantāciju ierīkošanas un apsaimniekošanas metožu izpēte un iegūstamās koksnes piemērotības novērtējums koksnes granulu ražošanai

Projekta vadītājs: Dagnija Lazdiņa

Sākuma datums: 20.12.2013

Beigu datums: 31.7.2015

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts

Nr. 2013/0049/2DP/2.1.1.10/13/APIA/VIAA/031

Programma “Uzņēmējdarbība un inovācijas”

prioritāte 2.1. “Zinātne un inovācijas”

pasākums 2.1.1. “Zinātne, pētniecība un attīstība”

aktivitāte 2.1.1.1. “Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

Projekta aktualitāšu emuāra adrese http://treesforpellets.blogspot.com/

eu project logo

Ziņas

„Cleantech Latvia” laipni aicina uz semināru

Latvijas Tīro tehnoloģiju klasteris „Cleantech Latvia” laipni aicina uz semināru „Enerģētiskās koksnes audzēšana granulu ražošanai”, kas notiks šī gada 11. decembrī Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 169a, “NewFuels” RSEZ SIA telpās.

Apmeklēt šo semināru aicināti visi nozares interesenti – nozares uzņēmēji, uzņēmējdarbības atbalsta struktūru, valsts un pašvaldības institūciju, izglītības un pētniecības institūtu pārstāvji.

Dalība seminārā ir bez maksas. Reģistrācija līdz 6.decembrim pa e-pastu info@cleantechlatvia.com .

cleantech

Ziņas

Rēzeknes pilsētas domes pateicības raksts

2013.gada 11. oktobrī tradicionālās izstādes „Rēzeknes uzņēmējs 2013” ietvaros Rēzeknes pilsētas dome godināja uzņēmumus, kas aizvadītā gada laikā uzrādījuši vislabākos darbības rādītājus. “NewFuels” RSEZ SIA saņēma pateicības rakstu kā gada lielākais eksportētājs un sociāli atbildīgākais uzņēmums.

“NewFuels” RSEZ SIA vadītājs Graham Bell saka: ”Mēs esam ļoti priecīgi par šo Rēzeknes pilsētas domes balvu. Mūsu uzņēmums lepojas ar to, ka ir sociāli apzinīgs un liek uzsvaru uz darbinieku labklājības paaugstināšanu. Mēs turpināsim tiekties sasniegt augstākus standartus un rezultātus nākamajos 12 mēnešos.”

domes pateicība 2013

Ziņas

Gada balva 2012

Mēs esam lepni paziņot, ka Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (RSEZ) Gada balvas konkursā par 2012. gada darbības rezultātiem vidējo komercsabiedrību grupā apbalvojums piešķirts „NewFuels” RSEZ SIA.

Sandra Ežmale PKI “Rēzeknes SEZ pārvalde” pārvaldniece:

„Pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes Speciālās ekonomiskas zonas pārvalde” RSEZ komercsabiedrību Gada balvas mērķis ir atzinīgi novērtēt un godināt sekmīgākos komersantus, izvērtējot uzņēmumu pagājušā gada darbības rezultātus, t.sk. veiktās investīcijas ražošanas uzlabošanā, saražotās, arī eksportētās produkcijas apjomu, nomaksāto nodokļu apjomu, utt. Konkursa „RSEZ komercsabiedrību gada balva” vērtēšanas komisijā šogad bija deleģēti pārstāvji no RSEZ Uzraudzības padomes, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Rēzeknes pilsētas un novada Trīspusējās konsultatīvās padomes.

Koka granulu ražotnei „NewFuels” RSEZ SIA apbalvojumi piešķirti vairākās nominācijās – „Gada ražotājs”, „Lielākais nodokļu maksātājs”, „Lielākais eksportētājs”. Uzņēmums ir trešais lielākais kokskaidu granulu ražotājs Latvijā, gadā tiek saražoti 120 tūkstoši tonnu, kas tiek eksportēti uz Zviedriju un Eiropas Savienības valstīm. 2012. gadā saražota produkcija Ls 7,985 milj. vērtībā, nodokļos samaksāti Ls 805 tūkstoši, uzņēmumā nodarbināti 27 darbinieki, strādājošo vidējā darba samaksa uzņēmumā krietni pārsniedz vidējās darba samaksas rādītājus reģionā. Uzņēmums ražo ekoloģisku produkciju, ievērojot visus ilgtspējības kritērijus, videi un cilvēkam draudzīgas saimniekošanas principus, ko apliecina starptautiski atzītu akreditācijas institūciju sertifikāti. „

 

gada uzņēmums 2013

 

Ziņas

NewFuels atsāk darbību

Kā jau tika ziņots, šī gada janvārī ražotnē notika negadījums un šobrīd mēs vēlamies īsumā pastāstīt par patreizējo situāciju un paredzētajām darbībām.

Mēs esam priecīgi paziņot, ka esam noslēguši sadarbības līgumu ar vācu uzņēmumu Büttner GmbH, kas ir viens no viscienījamākajiem iekārtu piegādātājiem koksnes granulu ražošanas industrijā. Uzņēmums ir uzņēmies pilnu atbildību par tehniskajām operācijām ražotnē, ieskaitot Vandenbroek International žāvētavu.

Pēdējo sešu mēnešu laikā mēs esam pilnībā pārbūvējuši krāsni un žāvētavu, kā arī uzlabojām ekspluatācijas un drošības procedūras. Büttner GmbH uzrauga visus remontdarbus, uzlabojumus un personāla apmācību, kā arī uzņemas pilnu atbildību par tehnisko apkopi un sniegs savu atbalstu arī nākotnē.

Patreiz notiek ražotnes nodošana ekspluatācijā. Mēs paredzam, ka tā sasniegs pirms-eksplozijas ražošanas apjomus jau septembrī. Ar Büttner GmbH palīdzību mēs ceram paaugstināt ražošanu līdz 120-130 000 tonnu gadā gatavās produkcijas jau tuvākajā laikā.

Mēs esam veikuši jaunu ražotnes apdrošināšanu apdrošināšanas kompānijā Gjensidige Baltic, kas ietver arī uzņēmējdarbības pārtraukšanu. Turklāt, nupat pēc GGL un FSC® C021123 auditiem, esam atjaunoši šo sertifikātu darbību.

Mēs vēlētos izmantot šo iespēju, lai pateiktos visiem mūsu klientiem un piegādātājiem par atbalstu un sapratni šajā mums tik sarežģītajā situācijā. Mēs ceram jau tuvākajā laikā atsākt ražošanu un augstas kvalitātes koksnes granulu piegādi saviem klientiem.

Ziņas

Eksplozija ražotnē

2013.gada 21.janvārī pl.12.00 “NewFuels” RSEZ SIA ražotnē žāvētavas iekšpusē notika eksplozija. Šobrīd notiek detalizēta tehniskā izmeklēšana un ir pāragri veikt jebkādas spekulācijas par eksplozijas cēloņiem.

Žāvēšanas iekārtas piegādātāja Vandenbroek International B.V. pārstāvji veica modifikācijas iekārtā, lai uzlabotu sistēmas darbību, jo “NewFuels” RSEZ SIA vadība plānoja ražošanas jaudas palielināšanu. Eksplozija notika šo modifikāciju ieviešanas laikā. Bojājumi ir pietiekoši nopietni, lai ražotnes darbība tiktu apturēta un sākotnējais situācijas vērtējums liek domāt, ka ražotne nedarbosies dažus mēnešus.

“NewFuels” RSEZ SIA vadītājs Graham Bell saka: „Tādā strauji attīstošā industrijā, kāds ir koka granulu ražošanas bizness, šāda veida sarežģījumi dod lielisku iespēju iekārtu ražotājiem izrādīt savu atbalstu, uz ko mums paļauties nākotnē. Mēs publicēsim informāciju par progresu mūsu klientiem un piegādātājiem, un ceram atgriezties granulu ražošanas apritē tuvākajā nākotnē. Mēs ļoti lepojamies ar savu ražotni, darbiniekiem un granulu kvalitāti, kā arī mēs labprāt dalīsimies ar savu pieredzi. Mēs pateicamies saviem klientiem par atbalstu šajā grūtajā periodā. Mēs ceram atgūties no šī īslaicīgā pārbaudījuma stiprāki kā jebkad, jo šis incidents neatturēs mūs no mūsu ambiciozo investīciju un paplašināšanās plānu realizēšanas. Mēs paliekam uzticīgi domai, ka mūsu pasaules klases granulu ražotne atsāks darboties tuvākajā nākotnē.”

Ziņas

Tīro tehnoloģiju klasteris

“NewFuels” RSEZ SIA ir sadarbības partneris biedrības „Latvijas Biotehnoloģiju asociācija” projektā „Tīro tehnoloģiju klasteris”, kas tiek īstenots saskaņā ar 12.09.2012. līgumu Nr. L-KAP-12-0009, sadarbībā

liaa
cleantech

Ziņas

Rēzeknes SEZ sumina uzņēmējus

19.oktobrī Pašvaldību kopīgā iestāde Rēzeknes speciālā ekonomiskās zonas pārvalde sveica 2012.gada labākos uzņēmējus. “NewFuels” RSEZ SIA ieguva atzinības rakstus par uzvaru nominācijā “Lielākais eksportētājs” un “Gada investīcijas” lielo / vidējo komercsabiedrību grupā.

Ziņas

Rēzeknes pilsētas domes pateicības raksts

2012.gada 12.oktobrī Rēzeknes pilsētas dome godināja uzņēmumus, kas pēdējā gada laikā ir sasnieguši labus rezultātus savā darbībā, tādējādi veicinot arī Rēzeknes pilsētas ekonomisko attīstību. “NewFuels” RSEZ SIA saņēma pateicības rakstu nominācijā „Lielākais eksportētājs”.

Ziņas

Bērnu čalas ražotnes teritorijā

On 29th August 2012, the children from Rezekne Orphanage visited NewFuels site. They were very excited about the opportunity to imitate the operation of production process.

berni

Ziņas

Ciemiņi no ES struktūrfondu komitejas

2012.gada 30.maijā Rēzeknē norisinājās Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības komitejas un apakškomiteju sēdes. Konferences dalībnieki apmeklēja vairākas projektu īstenošanas vietas, tai skaitā arī “NewFuels” RSEZ SIA ražotni.

diplomati

 

Vizītes

ASV vēstniecības pārstāvju apmeklējums

2012.gada 24.maijā ražotnē viesojās ASV vēstniecības Latvijā Politikas un Ekonomikas nodaļas analītiķis Steven Stoltenberg un tirdzniecības speciālists Guntars Vičmanis. Pirms tam, 2011.gada 18.augustā, viņu kolēģis, Politikas un Ekonomikas nodaļas vadītājs, Brian Phipps iepazinās ar granulu ražošanu mūsu uzņēmumā.

Vizītes

LR Prezidenta Andra Bērziņa vizīte

On 2nd February 2012, SIA “NewFuels” RSEZ was visited by Mr Andris Bērziņš, the President of the Republic of Latvia.

Vizītes

Ārvalstu vēstniecību delegācijas vizīte Rēzeknē

2011.gada 27.oktobrī Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi apmeklēja Latvijā akreditēto ārvalstu vēstniecību delegācija, kuras mērķis bija iepazīties ar Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas attīstības iespējām. Vizītē piedalījās 22 ārvalstu vēstniecību diplomāti. Vizītes laikā tika apmeklēta arī “NewFuels” RSEZ SIA.

Attēlā: “NewFuels” RSEZ SIA Ražotnes direktors Witold Dura un ciemiņi.

witold guests

Vizītes

Premjera Valda Dombrovska vizīte

 2011.gada 17.jūnijā Ministru prezidents Valdis Dombrovskis apmeklēja Rēzekni un piedalījās Lielo pilsētu asociācijas izbraukuma sēdē. Viņa vizīte ietvēra arī “NewFuels” RSEZ SIA ražotnes apmeklējumu.

Vizītes

ASV vēstniece Latvijā interesējas par šķeldotāju no Amerikas

2010.gada 17. februārī uzņēmumu apmeklēja ASV vēstniece Latvijā Džudita Gārbere. Viņa izrādīja interesi par  42 tonnas smago šķeldotāju CBI Magnum Force, kas tika iegādāts Amerikas Savienotajās Valstīs.

Vizītes