„Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (Rēzeknes SEZ) komercsabiedrību Gada balva 2020”

Ikgadējā „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (Rēzeknes SEZ) komercsabiedrību Gada balva 2020” konkursa ietvaros, 12.novembrī svinīgā tiešsaistes pasākumā tika apbalvotas sekmīgākās Rēzeknes SEZ komercsabiedrības.
Šogad “NewFuels” RSEZ SIA saņēma Atzinības rakstu kā “Sociāli atbildīgākais uzņēmums” un “Energy Resources saņēma Atzinības rakstu par iegūto 2.vietu nominācijā “Sociāli atbildīgs uzņēmums”

Panākumi