Informācija par NewFuels starptautisko sertifikācija sistēmu uzturēšana un audita rezultāti

Aprīlis 19, 2024

2023 gada septembrī “NewFuels” RSEZ SIA  izstrādāja sistēmu, dokumentus un veica papildus trešās puses novērtējumu, lai apstiprinātu  atbilstību ES Apjaunojamās enerģijas direktīvas prasības  (ES) 2018/2001 balstoties uz SBP Framework Instruction Document REDII: Bridging requirements of the SBP scheme for meeting REDII.

“NewFuels” Rēzeknes specialās ekonomiskās zonas SIA atbalsta RED 2 Apjaunojamās enerģijas direktīvu (ES) 2018/2001 prasības un pasākumus atbildīgas biomasas iepirkuma, uzskaites  nodrošināšanai kā to prasa Eiropas biomasas regula.

 1. apņemas visā savā darbībā ievērot tam saistošos spēkā esošos vietējos un starptautiskos normatīvos aktus un šīs deklarācijas punktus, kā arī informēt visus iesaistītos darbiniekus un apakšuzņēmējus par šīs deklarācijas saturu, kā arī nodrošināt, ka piegādātā koksne atbilst šiem nosacījumiem.
 2. apņemas iepirkt tikai tādu biomasu, kas iegūta saskaņā ar valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un vispārpieņemto mežu apsaimniekošanas praksi.
 3. sekundārā materiāla piegādātāju pārbaudi, apstiprināšanu, ka nav iepirkts papildus no trešās puses, kā arī atbilst piegādātāju pārstrādes apjomam.
 4. pēc trešo, ieinteresēto pušu pieprasījuma “NewFuels” RSEZ SIA  apņemas identificēt visu piegādāto biomasas izcelsmi, reģionu, sniedzot pieeju un uzrādot iepirktās biomasas izcelsmes identificējošo dokumentu kopijas.

Kaut arī uzņēmums zināmu laiku bija pārtraucis biomasas iepirkumu, tomēr PEFC un SBP sertifikācijas sistēmas tika uzturētas un pilnveidotas. Tā  2024 februāra beigās tika veikts SBP pilna apjoma ikgadējais audits. Neatkarīgu auditoru  audita rezultāti apstiprina, ka SBP sistēmas datu uzskaite, ražošanas CO datu uzskaite, reģistrs, atbilstošas biomasas iepirkums, riska mazināšanas pasākumi un efektivitātes izvērtējums atbilst SBP prasībām un ir uzticama atbilstošas biomasas piegādes “NewFuels” RSEZ SIA produkcijas pircējiem ar atsauci SBP compliant biomass.

“NewFuels” RSEZ SIA apzinās un soli pa solim veic papildinājumus lai laikā un kvalitātē atbilstoši sagatavotos gaidāmajām SBP standartu  izmaiņām, kas tiek plānoti apstiprināt 2024. gada beigās.

Ziņas

Paziņojums par uzņēmuma atbilstību Ilgtspējīgas biomasas programmas (SBP) pamatprocesiem

Oktobris 10, 2023

Uzņēmums “NewFuels” RSEZ SIA atbilstoši tirgus pieprasījumam ilgtspējīgas biomasas sertifikācijai un izcelsmes apliecinājumam ir ieviesis un veicis neatkarīgu sertifikāciju, uzturot dažādas starptautiskas sertifikācijas sistēmas.

Turklāt sekojot un reaģējot uz Eiropas direktīvām, “NewFuels” RSEZ SIA ir veicis SBP/RED 2 sertifikācijas paplašinājumu un saņēmis sertifikātu, kas apliecina atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra direktīvai (ES) 2018/2001 par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu.

Ziņas

Paziņojums par koksnes granulu ražošanas atbilstību ENplus standartiem

Septembris 19, 2023

19. septembrī uzņēmums “NewFuels” RSEZ SIA saņēma koksnes granulu ražotnes kvalitātes atbilstības sertifikātu. Augustā tika veikta koksnes granulu ražotnes pārbaude saskaņā ar spēkā esošajām ENplus prasībām, kuras noteiktas un apstiprinātas Rokasgrāmatas 3. versijā (08/2015). Parauga pārbaude tika veikta saskaņā ar EN ISO 17225-2.

Austrijas BEA Institut für Bioenergie GmbH izniedza sertfikātu, kas apstiprina koksnes granulu ražošanas atbilstību ENplus A2 (6 mm) standartu prasībām.

Ziņas

Paziņojums par PEFC auditu

Septembris 1, 2023

18. augustā tika veikts PEFC (Meža sertifikācijas atzīšanas programma) atbilstības audits, kas ir audits pēc pirmā sertifikācijas gada.

PEFC sertifikāciju un auditu veica SIA “Vides Kvalitāte” revidenti, kuriem ir plaša vairāk nekā 30 gadu pieredze un zināšanas mežsaimniecības un koksnes piegādes ķēžu jomā.

“NewFuels” RSEZ SIA attīsta PEFC sertifikāciju, veicinot PEFC sertificētas koksnes piegādes un mežu sertifikāciju Latvijā.

Viens no galvenajiem PEFC sertificētas koksnes piegādātājiem ir uzņēmums  “Latvijas Valsts Meži”, un šī ilgtermiņa sadarbība nodrošina PEFC sertificētas koksnes piegādes, kas ir svarīga sastāvdaļa mūsu gala produkcijas pircējiem.

Ziņas

ISO standartu pārsertifikācijas auditu rezultāti

Jūlijs 3, 2023

Uzņēmumi “NewFuels” RSEZ SIA un “Energy Resources CHP” RSEZ SIA 15.06.2023. un 06.07.2023 ir veiksmīgi izgājuši pārsertifikācijas auditus un saņēmuši kārtējos sertifikātus par atbilstību šādu ISO standartu prasībām:

ISO 9001:2015 “Kvalitātes vadības sistēma”

ISO 14001:2015 “Vides pārvaldības sistēma”

ISO 45001:2018 “Darba drošības pārvaldības sistēma”

ISO 50001:2018 “Energo pārvaldības sistēma”.

Ziņas

Pašvaldības pateicība mūsu darbiniekiem

Maijs 4, 2023

Rēzeknes valstpilsētas pašvaldība pēc neliela pārtraukuma turpina skaisto tradīciju  – piešķirt Pateicības rakstus darbiniekiem, kuri ir pelnījuši savas vadības atzinību. Svinīgais pasākums notika 3. maijā Rēzeknes nacionālo biedrību kultūras namā.

No “NewFuels” RSEZ SIA tika izvirzīti 2 darbinieki: Rezerves daļu sagādniece Inga Pranča un kokvedēja vadītājs Igors Mivreniks. No koģenrācijas stacijas “Energy Resources CHP” RSEZ SIA tika izvirzīts  katla mašīnists Edgars Ratnieks. Pieteikuma vēstulē bija atzīmēts viņu atbildīgs, kvalitatīvs, ilggadīgs darbs un ieguldījums uzņēmuma mērķu sasniegšanā un izaugsmē. Edgaram arī tika atzīmēti sasniegumi sportā un uzņēmuma vārda popularizēšana.

Darba svētki ir brīnišķīgs iemesls pateikties tiem darbiniekiem, kuri strādā mūsu uzņēmumu un pilsētas labā.

Atsauce: foto no Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības arhīvā. Fotogrāfs Ritvars Pujats.

Ziņas

ISO 37001:2016

Aprīlis 20, 2023

Uzņēmumos “NewFuels” RSEZ SIA un “Energy Resources CHP” RSEZ SIA tika veikts sertifikācijas process un 04.04.2023. saņemti apliecinājumi par atbilstību ISO 37001:2016 standarta prasībām “Kukuļošanas apkarošanas pārvaldībā”.

Energy Resources CHP RSEZ SIA ISO 37001:2016

NewFuels RSEZ SIA ISO 37001:2016

Ziņas

Ziņojums par SBP auditu

Oktobris 11, 2022

2021. gadā “NewFuels” RSEZ SIA veiksmīgi veicis  SBP (Ilgtspējīgas biomasas programma) resertifikāciju uz 5 gadiem un mēs turpinām darbu pie noteiktu risku samazināšanas SBP programmā.

Izsakām pateicību par sadarbību Dabas aizsardzības departamentam un tā ekspertiem.

Mēs izslēdzam koksnes ar neatbilstību SBP prasībām  saņemšanu no mūsu piegādātājiem.

Ziņas

“RSEZ Gada balva 2021”

Augusts 12, 2022

12.08.2022. Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona (RSEZ) atzīmēja savu 25 gadu pastāvēšanas jubileju. Šī pasākuma ietvaros notika tradicionālā konkursa “Gada balva 2021” laureātu apbalvošana.

“NewFuels” RSEZ SIA saņēma apbalvojumu “Gada sadarbības partneris” šādās nominācijās:

2.vieta nominācijā “Gada produkts”

2.vieta nominācijā “Sociāli atbildīgākais uzņēmums”

3.vieta nominācijā “Gada darba devējs”

Tāpat “NewFuels” RSEZ SIA saņēma atzinības rakstu par augsto 2.vietu nominācijā “Gada uzņēmums” lielo/vidējo komercsabiedrību grupā.

“Energy Resources CHP” saņēma apbalvojumu par 3.vietu nominācijā “Gada uzņēmums” mazo komercsabiedrību grupā un 2.vietu nominācijā “Sociāli atbildīgākais uzņēmums”.

Papildus iepriekšminētajam, abu uzņēmumu Valdes priekšsēdētājam Roman Vdovychenko tika pasniegta Ekonomikas ministres Ilzes Indriksones Pateicība “Par aktīvu iesaistīšanos Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas darbā”.

Bez šaubām, ir jāatzīmē, ka šādus apbalvojumus var nopelnīt tikai saliedētas komandas darba rezultātā.

Pateicamies visiem darbiniekiem, sadarbības partneriem, kā arī, protams, Rēzeknes valstspilsētas domei un A.Bartaševiča k-gam un Rēzeknes novada domei un M.Švarca k-gam.

Tomēr vissiltākie un sirsnīgākie mūsu uzņēmumu novēlējumi – Rēzeknes speciālajai ekonomiskajai zonai un pārvaldniecei K.Freibergai.

Novēlam labklājību, attīstību un abpusēji pozitīvu sadarbību vēl ilgu gadu garumā!

Ziņas

ISO audita rezultāti

Jūlijs 27, 2022

27.07.2022. “NewFuels” RSEZ SIA un “Energy Resources CHP” RSEZ SIA izgāja ikgadējo uzraudzības auditu ISO sertifikātu uzturēšanā un saņēma apliecinājumu par atbilstību starptautisko ISO 9001:2015, OSP 14001:2015, ISO 45001:2018 un ISO 50001:2018 standartu prasībām.

Ziņas

Rēzeknē atklātā slēgtā futbola halle

Februāris 22, 2022

“NewFuels” RSEZ SIA un “Energy Resources CHP” RSEZ SIA vienmēr ar prieku sniedz ieguldījumu sporta attīstībā, tāpēc mums ir bijis tas gods piedalīties telpu futbola arēnas atklāšanā Rēzeknē, atbalstot projektu.

Rēzeknes valstspilsētas pilsētas domes Sporta pārvaldes vadītājs Aleksejs Grehovs “NewFuels” RSEZ SIA un “Energy Resources CHP” RSEZ SIA pasniedza pateicības rakstus “Par ieguldījumu sporta attīstībā Rēzeknē 2021.gadā”.

No Rēzeknes bērnu – jaunatnes sporta skolas komandas Valdes priekšsēdētājam Roman Vdovychenko tika pasniegtas piemiņas balvas, savukārt komandai tika pasniegts futbola bumbu komplekts.

Halle, kas tika uzcelta Rēzeknē, kļuva par pirmo tādu futbola infrastruktūras objektu ārpus Rīgas.

Tās izveide būtiski uzlabos treniņu procesu bērnu komandām reģionos, kurām ziemā ir bijusi nopietna kvalitatīvas bāzes trūkuma problēma, kā arī ļaus arī citiem sporta līdzjutējiem trenēties un spēlēt ērtos apstākļos zem jumta un uz kvalitatīva seguma.

Izsakām pateicības vārdus visiem sadarbības partneriem, kas devuši ieguldījumu futbola halles tapšanā: Rēzeknes valstspilsētas domes vadītājam Aleksandram Bartaševičam, Latvijas Futbola federācijai un tās priekšsēdētājam Vadimam Ļašenko, ārvalstu sadarbības partnerim – Slovēnijas uzņēmumam “DUOL”, kas izgatavoja un uzstādīja halles kupolu, būvdarbu veicējam SIA “Latgalija”, būvuzraugiem SIA “Marčuks”, projektētājiem SIA “Ceturtais stils”.

Komandas gars ir svarīgs gan spēlējot futbolu, gan visa šī projekta īstenošanas procesā! Novēlam veiksmi un produktīvus treniņus visiem sportistiem!

Foto: Rēzeknes valstspilsētas domes un Latgales plānošanas reģions

Ziņas

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas Gada balva 2020

Decembris 15, 2021

Ikgadējā „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (Rēzeknes SEZ) komercsabiedrību Gada balva” konkursa ietvaros, 12.novembrī svinīgā tiešsaistes pasākumā tika apbalvotas sekmīgākās Rēzeknes SEZ komercsabiedrības. Rēzeknes SEZ komercsabiedrību Gada balvas konkurss tiek organizēts ar mērķi novērtēt un godināt sekmīgākās Rēzeknes SEZ komercsabiedrības, kā arī to produktus un pakalpojumus, izvērtējot uzņēmumu iepriekšējā gada darbības rezultātus.

Šogad “NewFuels” RSEZ SIA saņēma Atzinības rakstu kā “Sociāli atbildīgākais uzņēmums” un “Energy Resources CHP” RSEZ SIA saņēma Atzinības rakstu par iegūto 2.vietu nominācijā “Sociāli atbildīgs uzņēmums”.

Uzņēmumu vadība pateicas saviem partneriem par veiksmīgu sadarbību, kā arī RSEZ un Kristai Freibergas k-dzei, Rēzeknes valstspilsētas domei un Aleksandram Bartaševiča k-gam un Rēzeknes novada domei un Monvīdam Švarca k-gam par iespēju strādāt un attīstīties uzņēmējiem tik labvēlīgā vidē.

Ziņas

ENplus® audita rezultāti

Augusts 2, 2021

17.06.2021. uzņēmums “NewFuels” RSEZ SIA izgāja ikgadējo auditu ENplus® sertifikāta uzturēšanai un saņēma apliecinājumu par saražoto granulu kvalitātes atbilstību ENplus® A1 un ENplus® A2 kvalitātes klasēm.

Ziņas

FSC®️ pārsertifikācija

Jūlijs 26, 2021

2021. gadā uzņēmums “NewFuels” RSEZ SIA ir izgājis FSC®️ (Forest Stewardship Council, FSC-C131356; NC-CoC-025876) pārsertifikāciju tuvākajam 5 gadu periodam par atbilstību Forest Stewardship Council®️ (FSC®️) piegādes ķēžu (СоС) prasībām. Jaunais sertifikāts derīgs no 26.07.2021. līdz 25.07.2026.

newfuels rsez sia fsc coc w cw certificate 5.7.2021 1 724x1024 1

Ziņas

ISO auditu rezultāti

Jūlijs 22, 2021

16.06.2021. un 14.07.2021. “NewFuels” RSEZ SIA un “Energy Resources CHP” RSEZ SIA izgāja ikgadējos auditus ISO sertifikātu uzturēšanā un saņēma apliecinājumu par atbilstību starptautiskajiem ISO 14001:2015, ISO 50001:2018, ISO 9001:2015 un ISO 45001:2018 standartiem.

Ziņas

SBP pārsertifikācija

Maijs 5, 2021

2021.gadā uzņēmums “NewFuels” RSEZ SIA ir veicis noteikto 5 gadu perioda SBP sertifikāciju.

SBP sertifikācija nodrošina, ka iepirktie izejmateriāli un rūpnīcā saražotā produkcija atbilst SBP biomass compliant kritērijiem

newfuels rsez sia sbp certificate 5.5.2021 724x1024 1

Ziņas

SBP pamatpiegādes atskaite

Marts 30, 2021
newfuels_sbr

Ziņas

“Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrību Gada balva 2019”

Decembris 22, 2020

Pēc 2019.gada darba rezultātiem “NewFuels” RSEZ SIA ieguva titulu “Gada uzņēmums”.

Kopā ar šo augsto vērtējumu mūsu uzņēmums par 1. vietas iegūšanu saņēma arī “Rēzeknes RSEZ komercsabiedrību gada balva 2019” apbalvojuma zīmi.

zeltslv2019 3 new

Šis apbalvojums atzīmē mūs kā pašu veiksmīgāko Rēzeknes SEZ uzņēmumu, kā arī mūsu sniegumu Rēzeknes SEZ attīstībā. Šo zīmi var izmantot:

 1. Liekot uz produkta vai produktu līnijas;
 2. Liekot uz produkta iepakojuma;
 3. Uzņēmuma mārketinga materiālos;
 4. Drukātos un digitālos materiālos.

Ziņas

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas Gada balva 2019

Decembris 18, 2020

Devīto gadu pēc kārtas ir pasniegtas balvas Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (Rēzeknes SEZ) komercsabiedrību “Gada balvas” konkursa uzvarētājiem.

Mūsu uzņēmumu darbību RSEZ vadība novērtēja ļoti augstu:

“NewFuels” RSEZ SIA saņēma titulu “Gada uzņēmums” un izcīnīja uzvaru šādās nominācijās:

1.vietu nominācijā “Gada ražotājs”

1.vietu nominācijā „Lielākais eksportētājs”

2.vietu nominācijā „Straujāk augošais uzņēmums”

2.vietu nominācijā „Lielākais nodokļu maksātājs”

2.vietu nominācijā “Gada sadarbības partneris”

3.vietu nominācijā “Gada investīcijas”

3.vietu nominācijā „Sociāli atbildīgākais uzņēmums”.

“Energy Resources CHP” RSEZ SIA tika pasniegts Atzinības raksts par ieguldījumu Rēzeknes SEZ attīstībā.

Mēs pateicamies visiem mūsu darbiniekiem par ieguldīto darbu un enerģiju šo rezultātu sasniegšanā, kā arī RSEZ un Sandrai Ežmales k-dzei, Rēzeknes pilsētas domei un Aleksandram Bartaševiča k-gam par mūsu darbībai nepieciešamo apstākļu radīšanu, kvalitatīvu sadarbību un šādu augsto novērtējumu!

Mēs arī augstu novērtējam un veltam pateicības vārdus valsts iestādēm un mūsu sadarbības partneriem, pateicoties kuriem mēs jau kuru reizi sasniedzam jaunas virsotnes!

Ziņas

SBP pamatpiegādes atskaite

Decembris 1, 2020
newfuels_sbr_16nov2020

Ziņas

GGL audita rezultāti

Septembris 7, 2020

2020.gada 07.septembrī “NewFuels” RSEZ SIA ir izgājis ikgadējo auditu GGL sertifikāta uzturēšanai par uzņēmuma darbības atbilstību Green Gold Label S1 standartam. Sertifikāts ir derīgs līdz 2023.gada 07.augustam.

20191030170518372

Ziņas

ISO standartu pārsertifikācijas auditu rezultāti

Jūlijs 8, 2020

Uzņēmumi “NewFuels” RSEZ SIA un “Energy Resources CHP” RSEZ SIA 09.06.2020. un 08.07.2020. ir veiksmīgi izgājuši pārsertifikācijas auditus un saņēmuši kārtējos sertifikātus par atbilstību šādu ISO standartu prasībām:

ISO 9001:2015 “Kvalitātes vadības sistēma”

ISO 14001:2015 “Vides pārvaldības sistēma”

ISO 45001:2018 “Darba drošības pārvaldības sistēma”

ISO 50001:2018 “Energo pārvaldības sistēma”.

Vienlaikus jāatzīmē, ka šie auditi ietvēra sevī arī pāreju no standarta OHSAS 18001:2007 uz ISO 45001:2018 un no 50001:2012 uz 50001:2018.

Ziņas

ENplus® audita rezultāti

Maijs 28, 2020

Uzņēmums “NewFuels” RSEZ SIA 28.05.2020. izgāja pārsertifikācijas auditu ENplus® sertifikāta uzturēšanai un saņēma kārtējo sertifikātu par ražojamo kokskaidu granulu atbilstību ENplus® A1 un ENplus® A2 standartu prasībām.

enplus 2020 724x1024 1

Ziņas

SBP pamatpiegādes atskaite par 2019.gadu

Marts 10, 2020
newfuel_supply-base-report-template-for-bps

Ziņas

RSEZ Gada balva 2018

Septembris 13, 2019

2019.gada 13.septembrī svinīgā pasākuma laikā jau astoto gadu pēc kārtas tika pasniegti Pašvaldību kopīgās iestādes “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” Gada balvas konkursa apbalvojumi. Šis konkurss katru gadu tiek organizēts ar mērķi novērtēt un godināt sekmīgākās Rēzeknes SEZ komercsabiedrības.

Atzinības rakstu par ieguldījumu RSEZ attīstībā un godpilno trešo vietu lielo/vidējo komercsabiedrību grupā saņēma “NewFuels” RSEZ SIA ar augstiem rezultātiem šādās nominācijās:

1.vieta nominācijā “Gada investīcijas”

1.vieta nominācijā “Straujāk augošais uzņēmums”

1.vieta nominācijā “Sociāli atbildīgākais uzņēmums”

2.vieta nominācijā “Gada inovācijas”

2.vieta nominācijā “Gada ražotājs”

2.vieta nominācijā “Lielākais eksportētājs”

Savukārt, mazo komercsabiedrību grupā Atzinības rakstu par ieguldījumu RSEZ attīstībā un augsto otro vietu 2018.gadā ieguva “Energy Resources CHP” RSEZ SIA un kļuva par uzvarētāju šādās nominācijās:

1.vieta nominācijā “Gada ražotājs”

1.vieta nominācijā “Lielākais nodokļu maksātājs”

2.vieta nominācijā “Sociāli atbildīgākais uzņēmums”

Vēlamies izteikt patiesu pateicību mūsu darbiniekiem par kopīgo darbu augsto rezultātu sasniegšanā, kā arī RSEZ kolektīvam un pārvaldniecei Sandrai Ežmales kundzei, Rēzeknes pilsētas domei un priekšsēdētājam Aleksandram Bartaševiča kungam un visiem uzņēmumiem, pateicoties kuru atbalstam un sadarbībai mēs turpinām saņemt augstus novērtējumus, kas dod papildu stimulu mūsu uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī Latgales reģiona un Latvijas attīstībai kopumā!

Ziņas

ISO un OHSAS audita rezultāti

Jūlijs 17, 2019

Ar prieku paziņojam, ka 2019.gada 17.jūlijā “NewFuels” RSEZ SIA un “Energy Resources CHP” RSEZ SIA ir izgājuši ikgadējo auditu ISO un OHSAS sertifikātu uzturēšanai un saņēmuši apstiprinājumu par atbilstību šādiem starptautiskajiem standartiem:

 • ISO 9001:2015 (sertifikāti ir derīgi līdz 14.06.2020.),
 • OHSAS 18001:2007 (sertifikāti ir derīgi līdz 13.07.2020.).

Ziņas

ENplus audita rezultāti

Jūnijs 17, 2019

Ar prieku paziņojam, ka 2019.gada 17.jūnijā “NewFuels” RSEZ SIA ir izgājis ikgadējo auditu ENplus sertifikāta uzturēšanai. Uzņēmums ir saņēmis apliecinājumu par saražoto granulu atbilstību standartiem ENplus A1 un ENplus A2.

Ziņas

Rēzeknes novada Uzņēmēju diena

Marts 19, 2019

Jau septīto gadu pēc kārtas 2019.gada 19.martā Rēzeknes novada Strūžānu pagasta kultūras namā notika svinīgs pasākums, lai godinātu konkursa “Rēzeknes novada uzņēmums 2018” uzvarētājus. Apbalvojuma saņemšanai tika izvirzīti 18 uzņēmumi astoņās nominācijās.

Uzņēmums “NewFuels” RSEZ SIA saņēma balvu un pateicības rakstu nominācijā “Gada mecenāts!”

Pateicamies Rēzeknes novada domei un priekšsēdētājam Monvīdam Švarcam, kā arī žūrijas komisijai par mūsu uzņēmuma augsto novērtējumu un piešķirto apbalvojumu!

Ziņas

SBP pamatpiegādes atskaite par 2018.gadu

Februāris 23, 2019

NewFuels_SBR_LV_Jan19

NewFuels_SBR_EN_jan19

Ziņas

“Uzņēmēju dienas Latgalē 2018”

Septembris 21, 2018

During the exhibition-fair “Days of the Intrepreneurs in Latgale 2018” on 21 September, 2018, an award ceremony of the competition “Enterprise of the Year” was held in the Embassy of Latgale “GORS” and the most successful companies were rewarded by results of work of 2017.

We are proud to announce that “NewFuels” RSEZ SIA got an award “RSEZ Enterprise of the Year” and a Gratitude for investment in Rezekne economy.

We want to thank Rezekne City Council and the Chairman Aleksandrs Bartaševičs and all the partners of cooperation and local institutions, such high results could be reached only in collaboration with them!

Ziņas

RSEZ Gada balva 2017

Augusts 24, 2018

2018.gada 24.augustā svinīgā pasākuma laikā jau septīto gadu pēc kārtas tika pasniegti Pašvaldību kopīgās iestādes “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” Gada balvas konkursa apbalvojumi. Šis konkurss katru gadu tiek organizēts ar mērķi novērtēt un godināt sekmīgākās Rēzeknes SEZ komercsabiedrības, kā arī to produktus un pakalpojumus, izvērtējot uzņēmumu iepriekšējā gada darbības rezultātus.

Atzinības rakstu par ieguldījumu RSEZ attīstībā un godpilno trešo vietu lielo/vidējo komercsabiedrību grupā saņēma “NewFuels” RSES SIA ar augstiem rezultātiem šādās nominācijās:

1.vieta nominācijā “SOCIĀLI ATBILDĪGĀKAIS UZŅĒMUMS”

1.vieta nominācijā “GADA PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS”

2.vieta nominācijā “GADA RAŽOTĀJS”

3.vieta nominācijā “LIELĀKAIS EKSPORTĒTĀJS”

2.vieta nominācijā “STRAUJĀK AUGOŠAIS UZŅĒMUMS”

Savukārt, mazo komercsabiedrību grupā Atzinības rakstu par ieguldījumu RSEZ attīstībā un augsto vietu 2017.gadā ieguva “Energy Resources CHP” RSEZ SIA un kļuva par uzvarētāju šādās nominācijās:

1.vieta nominācijā “GADA RAŽOTĀJS”

1.vieta nominācijā “LIELĀKAIS NODOKĻU MAKSĀTĀJS”

1.vieta nominācijā “STRAUJĀK AUGOŠAIS UZŅĒMUMS”

2.vieta nominācijā “SOCIĀLI ATBILDĪGĀKAIS UZŅĒMUMS”

Vēlamies izteikt patiesu pateicību mūsu darbiniekiem par kopīgo darbu augsto rezultātu sasniegšanā, kā arī RSEZ kolektīvam un pārvaldniecei Sandrai Ežmales kundzei, Rēzeknes pilsētas domei un priekšsēdētājam Aleksandram Bartaševiča kungam un visiem uzņēmumiem, pateicoties kuru atbalstam un sadarbībai mēs turpinām saņemt augstus novērtējumus, kas dod papildu stimulu mūsu uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī Latgales reģiona un Latvijas attīstībai kopumā!

Ziņas

GGL audita rezultāti

Augusts 8, 2018

Esam priecīgi paziņot, ka 2018.gada 8.augustā “NewFuels” RSEZ SIA ir izgājis ikgadējo auditu GGL sertifikāta uzturēšanai un saņēmis sertifikātu par atbilstību Green Gold Label S1 standartam. Sertifikāts ir derīgs līdz 2019.gada 20.septembrim.

Ziņas

ISO un OHSAS audita rezultāti

Jūlijs 11, 2018

Ar prieku paziņojam, ka 2018.gada 1.jūnijā un 11.jūlijā “NewFuels” RSEZ SIA un “Energy Resources CHP” RSEZ SIA ir izgājuši ikgadējo auditu ISO un OHSAS sertifikātu uzturēšanai un saņēmuši apstiprinājumu par atbilstību šādiem starptautiskajiem standartiem:

 • ISO 9001:2015 (sertifikāti ir derīgi līdz 14.06.2020.),
 • ISO 14001:2015, ISO 50001:2012 и OHSAS 18001:2007 (sertifikāti ir derīgi līdz 13.07.2020.).

Ziņas

SBP pamatpiegādes atskaite

Maijs 21, 2018

“NewFuels” RSEZ SIA izgāja ikgadējo auditu SBP sertifikāta uzturēšanai. Apskatei ir pieejama Pamatpiegādes atskaite latviešu un angļu valodās.

NewFuels_SBR_LV_Jan18

NewFuels_SBR_ENG_Jan18

Ziņas

ENplus audita rezultāti

Maijs 21, 2018

We are glad to announce that on 21 May, 2018 “NewFuels” RSEZ SIA has done annual audit for maintaining ENplus certificate. The company has received a statement for compliance of the produced pellets with the standards ENplus A1 and ENplus A2.

Ziņas

Labāko darbinieku godināšana

Maijs 2, 2018

On May 2, 2018, an official ceremony took place in Rezekne City Council. The employees of the local companies were honoured for the essential endowment they have given for development of the company and the city.

The vice-chairman of the council Andrejs Resetnikovs and vice-chairman of the council in the education, culture and social affairs Lidija Ostapceva underlined the important role these people have in raising prosperity of the city and that their work is the example for other employees.

Between 39 nominees there were also 3 employees of “NewFuels” RSEZ SIA – Janis Antonevics, Janis Razgulajs and Peteris Senkans. We wish them strong health, prosperity and we thank them for their investment in development of our company.

Ziņas

Valsts ieņēmumu dienesta pateicība

Aprīlis 26, 2018

It is always pleasant to win the recognition for the work done well and fairly. “Energy Resources CHP” RSEZ SIA has received a gratitude from the State Revenue Service for the successful cooperation and honest attitude towards Latvia, its inhabitants and their common prosperity. Our company has been admitted as one of the best tax payers that is very important for provision of national functions, development and growth. We are proud for the high recognition of our work and we will do our best in future to work as good and responsibly as before.

patieciba 26 04 2018 722x1024 1

Ziņas

Ikgadējā audita rezultāti

Februāris 28, 2018

In February, 2018 “NewFuels” RSEZ SIA has successfully carried out the annual FSC® (licence code FSC-C131356) and SBP monitoring audit. The effectiveness of FSC® and SBE risk mitigation measures system was evaluated, which helps to control and mitigate the defined risks to avoid purchasing raw materials from natural forest habitats or habitats of European interest, to save cultural heritage and evaluate the compliance with the work safety in the forestry.

Ziņas

„Eksporta un inovācijas balva 2017”

Decembris 7, 2017

It was a great honour for the company “NewFuels” RSEZ SIA to participate in the winners’ award ceremony of the competition “Export and Innovation Award 2017” that took place in the President’s Palace on 7th December, 2017.

The patron of the competition President Raimonds Vejonis, minister of the Economics Arvils Aseradens, director of the Investment and Development Agency of Latvia (LIAA) Andris Ozols and the jury were also present.

We are really proud to announce that our company won the honoured 1st place in the category “Exporting Company” of Latvia in 2017! Together with the main prize we also received the certificate for using the logo of the competition for the marketing purpose.

This is a result of the work of the whole team of “NewFuels”.

We wish to thank the President Raimonds Vejonis, organizers and jury of the competition for the high evaluation of our company.

We are sure that such an evaluation will be an extra incentive not only for development of our company but also a contribution to the economic development of Rezekne, Latgale and the Republic of Latvia.

Ziņas

Pieņemšana Prezidenta pilī

Novembris 18, 2017

It was a great honour for me to be invited and to be present at the official reception at the President of the Republic of Latvia to celebrate the 99th Anniversary of the proclamation of Independency of the Republic of Latvia. This fact is a high evaluation of the common work done by our shareholder, employees and partners of cooperation.

I want to thank everyone for the work and wish not to rest on the laurels and attain the new aims!

Chairman of the Board of NewFuels RSEZ SIA
Chairman of the Board of Energy Resources CHP RSEZ SIA
Roman Vdovychenko

pie prezidenta 577x1024 1
President of the Republic of Latvia Raimonds Vejonis, the Chairman of the City Council of Rezekne Aleksandrs Bartasevics and Chairman of the Board Roman Vdovychenko

Ziņas

“NewFuels” RSEZ SIA un “Energy Resources CHP” RSEZ SIA pievienojās Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai.

Novembris 17, 2017

2017.gada 17.novembrī “NewFuels” RSEZ SIA un “Energy Resources CHP” RSEZ SIA pievienojās Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai (LTRK). LTRK pārstāv uzņēmēju intereses valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī sniedz pakalpojumus, lai Latvijā būtu izcili uzņēmumi, izcilā uzņēmējdarbības vidē. LTRK darbojas trīs jomās – uzņēmējdarbības vide, uzņēmumu konkurētspēja un eksports.

LTRK ir pilntiesīga starptautiskā tirdzniecības un rūpniecības kameru tīklojuma – vairākus gadu simtus darbības pieredzi uzkrājušo un daudzu miljonu visas pasaules uzņēmēju apvienojošo Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācijas (EUROCHAMBRES) un Starptautiskās Tirdzniecības palātas (ICC) – biedre.

ltrk biedrs 03 300x298 1

Ziņas

Konkurss “Eksporta un Inovācijas Balva 2017”

Novembris 6, 2017

It was a great honour for the company “NewFuels” RSEZ SIA to meet the jury of the competition “Export and Innovation Award 2017” on 6th November, 2017.

Our company succeeded to be among 30 the best ones of 170 applicants and reached the 2nd round of the competition.

Among the members of the jury commission there were the representatives from the Chancery of the President of Latvia, Ministry of Economics, Investment and Development Agency of Latvia, Latvijas Banka, Employer’s Confederation of Latvia, The Latvian Chamber of Commerce and Industry, Luminor Bank, University of Latvia, Riga Technical University, Institute of Agricultural resources and Economics, ALTUM, newspaper Dienas Bizness, Latvian Technological Center, Latvian Institute, Latvian Designer’s Society and Accociation of Latvian Young Scientists.

The company “NewFuels”RSEZ SIA wants to thank the jury commission for the evaluation of the company and we do really hope to take a respectable place in the competition.

Ziņas

Rēzeknes SEZ svin 20 gadu jubileju un pasniedz apbalvojumus sekmīgākajām komercsabiedrībām

Septembris 8, 2017

Bijām priecīgi valdes priekšsēdētāja Roman Vdovychenko personā ar attīstības un labklājības vēlējumiem Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas 20 gadu jubilejā apsveikt Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieci Sandru Ežmales kundzi, pilsētas domes priekšsēdētāju Aleksandru Bartaševiča kungu, kā arī visus uzņēmumus, kuri veiksmīgi attīsta savu uzņēmējdarbību Latgalē!

Divas dienas, 2017.gada 7. un 8.septembrī, notika pasākums „Rēzeknes SEZ – ar skatu nākotnē”, kas veltīts lielajai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas jubilejai.

7.septembrī svinīgā pasākuma laikā Latgales vēstniecībā „GORS” balvas saņēma konkursa „Rēzeknes SEZ komercsabiedrību gada balva 2016” uzvarētāji. Konkursa ietvaros uzņēmumi tika vērtēti 10 nominācijās pēc pagājušā gada darbības rezultātiem.

Mazo komercsabiedrību grupā “EnergyResources CHP” RSEZ SIA saņēma balvu “Gada uzņēmums” un kļuva par uzvarētāju šādās nominācijās:

1.vieta nominācijā „GADA RAŽOTĀJS”

1.vieta nominācijā „LIELĀKAIS NODOKĻU MAKSĀTĀJS”

1.vieta nominācijā „SOCIĀLI ATBILDĪGĀKAIS UZŅĒMUMS”

2.vieta nominācijā „STRAUJĀK AUGOŠAIS UZŅĒMUMS”

Savukārt vidējo/lielo uzņēmumu grupā “NewFuels” RSEZ SIA saņēma balvu „Gada uzņēmums”!

Mēs ieguvām:

1. / 2./ 3. vietu nominācijā „GADA SADARBĪBAS PARTNERIS”

1.vietu nominācijā „GADA IVESTĪCIJAS”

2.vietu nominācijā „GADA RAŽOTĀJS”

2.vietu nominācijā „STRAUJĀK AUGOŠAIS UZŅĒMUMS”

3.vietu nominācijā „SOCIĀLI ATBILDĪGĀKAIS UZŅĒMUMS”

Gribam izteikt patiesu pateicību mūsu daudzajiem darbiniekiem par viņu ieguldījumu augsto rezultātu sasniegšanā, kā arī SEZ kolektīvam un pārvaldniecei Sandrai Ežmales kundzei, Rēzeknes pilsētas domei un priekšsēdētājam Aleksandram Bartaševiča kungam un visiem vietējiem uzņēmumiem, pateicoties kuru atbalstam un sadarbībai mēs turpinām saņemt augstus novērtējumus, kas dod papildu stimulu mūsu uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī Latgales reģiona un Latvijas attīstībai kopumā!

Ziņas

GGL audita rezultāti

Jūlijs 26, 2017

Esam priecīgi paziņot, ka 2017.gada 26.jūlijā “NewFuels” RSEZ SIA ir izgājis ikgadējo auditu GGL sertifikāta uzturēšanai un saņēmis sertifikātu par atbilstību Green Gold Label S1 standartam. Sertifikāts ir derīgs līdz 2018.gada 20.septembrim.

Certificate_GGL_SIA_2017

Ziņas

NewFuels un Energy Resources CHP ISO un OHSAS sertificēti

Jūlijs 14, 2017

We are glad to announce that on 15th July, 2017, both companies were successfully audited and received the certificates for compliance with the following international standards in the scope of heat and electricity production as well as wood pellets production:

 • ISO 14001:2015 “Environment Management System”;
 • ISO 50001:2012 „Energy Management System.”;
 • OHSAS 18001:2007 “Occupational Health and Safety Management”.

All the certificates are valid till 13th July, 2020.

Sertifikats NewFuels 14 eng-1

Sertifikats NewFuels 50 eng

Sertifikats NewFuels 18 eng

Sertifikats Energy Resources 14 eng

Sertifikats Energy Resources 50 eng

Sertifikats Energy Resources 18 eng

Ziņas

ENplus sertifikācija

Jūlijs 10, 2017

We are proud to announce that “NewFuels” RSEZ SIA has raised the quality of the pellets to a new level. The latest audit of ENplus has approved that the pellets we produce can meet the quality requirements both for ENPlus A1 & ENPlus A2.

Certificate_NewFuels

Ziņas

Atjaunots Sustainable Biomass Program – SBP sertifikāts

Jūlijs 5, 2017

We are proud to inform our Customers and Readers that we have received a renewed SBP certificate.

This certificate, in comparison with the previous one, is extended by the following pellet delivery ports: Riga, Liepaja, Ventspils, Klaipeda.

Scope of this Certificate has been also extended by Supply Base Evaluation (SBE).
We are confident that this will give us the opportunity to increase the pellet production under SBP – Compliant declaration and reinforce our strong position on the pellets market.

NewFuels RSEZ SIA SBP Certificate 30.6.2017

Ziņas

Biomass Suppliers List – BSL, UK

Jūnijs 19, 2017

We are very proud to inform that NF has been registered on BSL.

The Biomass Suppliers List (BSL) was introduced by the UK Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS), formerly the Department of Energy and Climate Change (DECC), in April 2014.

We begin with registration of ENPlus A2 but our aim is to register also ENPlus A1 in the nearest future.

Registration on BSL is a following step on Market Development Strategy.

Ziņas

NewFuels un Energy Resources CHP ISO 9001:2015 sertificēts

Jūnijs 15, 2017

We are glad to announce that on 15th June, 2017, both companies were successfully audited and received the certificates for compliance with ISO 9001:2015 international standards in the field of quality management. The certificates are valid till 14th June, 2020.

The standard ISO 9001 is one of the most known international standards that cover quality management of the company. It determines principles of the quality management, which allow developing the company systematically and continuously, improving management system of the management, adoption of decisions, project management systems, customers’ service and internal work environment. The standard is the basis for successful development of the company.

NF_ISO 9001 2015_dd15.06.17.-14.06.20._EN

ERCHP_ISO 9001 2015_dd15.06.17.-14.06.20_EN

Ziņas

Uzņēmuma LV Asset Management AIFP nosaukuma maiņa

Maijs 19, 2017

Ar šo mēs vēlamies paziņot, ka 19.05.2017. uzņēmums SIA “LV Asset Management AIFP” ir mainījis nosaukumu uz SIA “EcoEnergy AIFP”.

Ziņas

Energy Resources CHP pievienojās RĪGAS TIRDZNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS KAMERAI

Aprīlis 28, 2017

2017.gada 28.aprīlī “Energy Resources CHP” RSEZ SIA pievienojās biedrībai RĪGAS TIRDZNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS KAMERA (turpmāk RTRK). Tā ir sabiedrība, kura apvieno un atbalsta organizācijas, kuras veic saimniecisko darbību Latvijas teritorijā, augsti vērtē lietišķo reputāciju un līdzdarbojas RTRK izvirzīto mērķu sasniegšanā. Galvenie mērķi ir labvēlīgas vides radīšana godprātīgam biznesam, biznesa kultūras attīstīšana un  biznesa ētikas standartu popularizēšana.

energy resource aplieciba

Ziņas

Izmaiņas NewFuels un Energy Resources CHP dalībnieku dalības juridiskajā formā

Aprīlis 28, 2017

2017. gadā aprīlī “NewFuels” RSEZ SIA и “Energy Resources CHP” RSEZ SIA dalībnieku organizatoriskās struktūras uzlabošanas ietvaros tika veiktas izmaiņas uzņēmumu dalībnieku dalības juridiskajā formā.

Ecoenergy Subfund, kas ir alternatīvā ieguldījuma fonda Evergreen Fund apakšfonds un kuram ir piešķirta Finanšu un Kapitāla Tirgus Komisijas reģistrācija, kļuva par uzņēmumu juridisko dalībnieku.

Ecoenergy Subfund pārvalda Pārvaldības sabiedrība SIA “LV Asset Management AIFP”, kura arī ir reģistrēta Finanšu un Kapitāla Tirgus Komisijā.

SIA “LV Asset Management AIFP” dibinātājs ir Andreas Tserni, savukārt valdes priekšsēdētājs ir Romāns Vdovičenko, tādejādi izvēlētā uzņēmumu “NewFuels” RSEZ SIA un “Energy Resources CHP” RSEZ SIA attīstības stratēģija paliek nemainīga un tiks turpināta atbilstoši noteiktajam virzienam.

Veiktās izmaiņas uzņēmumu dalībnieku struktūrā nodrošinās Latvijā veikto investīciju konsolidāciju vienotā struktūrā, kā arī efektīvāku investīciju pārvaldību.

Ziņas

Svinīgi apbalvoti 2016. gada lielākie nodokļu maksātāji

Marts 30, 2017

Awards ceremony of the largest tax payers in 2016 was held on 30th of March, 2017 in Riga. The ceremony was attended by the Minister of Finance Dana Reizniece-Ozola, general director of the State Revenue Service Ilze Cīrule and partners. Prizes and Certificates of appreciation were assigned to the largest tax payers in groups of small, medium and big tax payers of every region of Latvia.

We would like to announce with pride that “Energy Resources CHP” RSEZ SIA received honours in the nomination “The largest tax payer within the group of the small tax payers in Latgale region”. Doubtless, this is the high assessment of the work of the shareholder, employees and partners.

Ziņas

SBP pamatpiegādes atskaite

Februāris 7, 2017

“NewFuels” RSEZ SIA izgāja ikgadējo auditu SBP sertifikāta uzturēšanai. Apskatei ir pieejama Pamatpiegādes atskaite latviešu un angļu valodās.

NewFuels_SBR_EN

NewFuels_SBR_LV

Ziņas

Par sasniegumiem 2015.gadā NewFuels ierindojas Latvijas lielāko uzņēmumu un vadošo nozaru TOP 500

Novembris 15, 2016

Dienas Biznesa un Lursoft, pēdējos četros gados – arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras – kopdarbībā veidotais Latvijas uzņēmumu TOP 500 šogad svin 20 gadu jubileju.”NewFuels” RSEZ SIA TOP 500 uzņēmumu sarakstā ir otro gadu un starp lielākajiem Latgales uzņēmumiem pēc neto apgrozījuma 2015.gadā ieņem 17.vietu (pērn šajā pašā nominācijā NewFuels bija 20.vietā). Uzņēmuma apgrozījums 2015.gadā bija 15.39 miljoni eiro un valsts kopbudžetā iemaksātie nodokļi sastādīja 866.12 tūkstošus eiro.

top 500 2015 1 225x300 1

Ziņas

NewFuels paplašināja SBP sertifikāta darbību ostās

Novembris 10, 2016

Ar šo informējam, ka “NewFuels” RSEZ SIA ir saņēmis SBP sertifikāta paplašinājumu attiecībā uz koksnes granulu ražošanu un transportēšanu uz Rīgas un Liepājas ostām. Sertifikāta derīguma periods ir no 05.05.2016. līdz 04.05.2021.

SBP_2016-21_ports

Ziņas

NewFuels pievienojās RĪGAS TIRDZNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS KAMERAI

Novembris 8, 2016

2016.gada 27.oktobrī “NewFuels” RSEZ SIA pievienojās biedrībai RĪGAS TIRDZNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS KAMERA (turpmāk RTRK). Tā ir sabiedrība, kura apvieno un atbalsta organizācijas, kuras veic saimniecisko darbību Latvijas teritorijā, augsti vērtē lietišķo reputāciju un līdzdarbojas RTRK izvirzīto mērķu sasniegšanā. Galvenie mērķi ir labvēlīgas vides radīšana godprātīgam biznesam, biznesa kultūras attīstīšana un biznesa ētikas standartu popularizēšana.

Ziņas

Gatavošanās SBP sertifikācijas novērtējumam

Septembris 16, 2016

Ar šo darām zināmu, ka š.g. decembrī tiek plānots uzņēmuma “NewFuels” RSEZ SIA sertifikācijas novērtējums par atbilstību Sustainable Biomass Partnership (SBP) standartam. Novērtējumu veiks NEPCon, SIA. Saskaņā ar SBP standarta prasībām, “NewFuels” RSEZ SIA aicina ieinteresētās puses iepazīties ar risku novērtējumu.

SBP_Supply Base Report

NewFuels_risku mazināšanas pasākumi

Ziņas

Atmosclear CHP nosaukuma maiņa

Septembris 14, 2016

With this we inform that “Atmosclear CHP” RSEZ SIA changed the name to “Energy Resources CHP” RSEZ SIA on 14th September, 2016.

Ziņas

Rēzeknes Speciālās Ekonomiskās Zonas apbalvojumi par sasniegumiem 2015.gadā

Augusts 16, 2016

Piektdien, 12. augustā svinīgā pasākumā jau piekto gadu tika pasniegti apbalvojumi Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (RSEZ) komercsabiedrību Gada balvas konkursa uzvarētājiem. Izvērtējot 2015. gada rādītājus, “Gada uzņēmuma” apbalvojums tika piešķirts “NewFuels” RSEZ SIAZ. Uzņēmums komercsabiedrību gada balvas konkursā saņēma sekojošus apbalvojumus: 1. vieta nominācijās “Gada investīcijas” un “Straujāk augušais uzņēmums”, 2. vieta nominācijās “Gada ražotājs”, “Lielākais nodokļu maksātājs” un “Lielākais eksportētājs”. Pēc sociālo partneru ierosinājuma uzņēmumam tika piešķirts arī Atzinības raksts “Par nodarbinātības veicināšanu”. Uzņēmums 2015. gadā veicis vairāk nekā 7,7 miljonu eiro investīcijas, un kopējais tā apgrozījums pērn bija 15,4 miljoni eiro.

“Atmosclear CHP” RSEZ SIA ieguva Atzinības rakstu “Par straujāko startu” un “Par ieguldījumu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas attīstībā 2015.gadā. Uzņēmumam tika piešķirta 1.vieta nominācijās “Gada ražotājs”, “Gada investīcijas” un “Gada inovācijas”, 2.vieta nominācijā “Lielākais nodokļu maksātājs” mazo komercsabiedrību grupā.

Ziņas

FSC sertifikācija veiksmīgi izieta

Jūlijs 26, 2016

“NewFuels” RSEZ SIA ar prieku paziņo, ka ir veiksmīgi izgājis FSC piegādes ķēdes un kontrolētās koksnes sistēmas re-sertifikāciju un atbilst FSC-STD-40-004 V2-1; FSC-STD-40-005 V2-1; FSC-STD-50-001 V1-2 prasībām.

Sertifikāta derīguma termiņš ir no 26-07-2016 līdz 25-07-2021

Sertifikācijas versijas datums: 26-07-2016

Sertifikāta joma

Sertifikāta tips: Piegādes ķēde un kontrolētā koksne

Sertifikāta reģistrācijas kods

NC-COC-025876

NC-CW-025876

FSC licences kods

FSC-C131356

Ziņas

Akcionāru maiņa NewFuels uzņēmumā

Jūlijs 18, 2016

The Board of NewFuels is delighted to announce the recent acquisition of the remaining 50.04% stake in the Company by the current owner of 49.96%, of the equity, Mr Andreas Tserni.  Based in Cyprus and UAE, Mr Tserni is also the owner of the CHP electricity plant currently providing heat to one of NewFuels’ pellet lines at their site in Rezekne.

As original developer and previous owner of the pellet plant since 2011, a Director of Clear Energy Holdings SA, Mr Graham Bell, commented:

“We have been very pleased with our investment in a major wood pellet facility in Rezekne, Latvia, over the past 5 years. The company’s success could not have been achieved without the assistance and dedication of all the company’s staff, all of whom we wish to thank and wish well for the future. We are confident that Mr Tserni’s acquisition of NewFuels and his exciting plans for further investment will enable continued expansion and development of this significant business”.

Mr Tserni commented:

“I am delighted to have acquired 100% of NewFuels. Along with our CHP business, I have a long term investment plans and intend to continue their development and expansion to further improve quality, and efficiency.  I am also pleased to be working with Nordea Bank in Latvia, who is supporting NewFuels and our CHP.  I am looking forward to further economic development cooperation with them in the future”.

Currently Chairman of the Board of the CHP plant, Mr Roman Vdovychenko has also been appointed to the Board of NewFuels with immediate effect, replacing Mr Matiss Paegle. Mr Vdovychenko commented:

“I am very pleased to have been appointed as Chairman of the Board of NewFuels. I know that NewFuels is already a high quality pellet manufacturer that holds all major international quality accreditations including SBP, GGL, EN + A2.  We are currently seeking UK BSL and EN + A1 accreditation as my main goal is to ensure that NewFuels continues to produce the highest quality pellets for our customers. I am delighted to be working with Mr Dura, the Plant General Manager, who is an experienced professional in the pellets industry with over 10 years’ experience. His technical and operational management team will remain unchanged and quite possibly expanded.  I’m also very pleased to say that we have persuaded Mr Graham Bell, a previous director of NewFuels who has been involved with the business since its first beginnings, to continue to support me in the area of international sales and customer relations.  These are very exciting times”.

Ziņas

SBP sertifikācija NewFuels

Marts 24, 2016

Biomasas ilgtspējīgas ražošanas partnerība (SBP) ir ierosme, kuru radījuši septiņi nozīmīgi Eiropas uzņēmumi, kas izmanto biomasu – galvenokārt koksnes granulas – lielās termoelektrostacijās.  SBP mērķis ir atbalstīt ilgtspējīgas biomasas piegādes ķēdes, kas veicina zemā izmešu līmeņa ekonomikas attīstību. Arī “NewFuels” RSEZ SIA ir veiksmīgi piedalījies SBP sertifikācijā un šobrīd ir pieejams Koksnes piegādes bāzes ziņojums. 

 Sertifikāta reģistrācijas kods SBP-01-16

sbp 2016 21

Ziņas

Kā top?: Kokskaidu granulas uzņēmumā NewFuels RSEZ

Februāris 19, 2016

https://db.lv/foto-video/ka-top-kokskaidu-granulas-uznemuma-newfuels-rsez-445502

čipers 3

Ziņas

NewFuels ieguvusi RSEZ atzinību

Jūlijs 31, 2015

Joint Municipal Institution „Rezekne Special Economic Zone Authority” (RSEZ) organizes the Year Award for RSEZ companies to honour the most successful enterprises that function actively in the territory of RSEZ and contribute to the development of the business environment. The aim of the Year Award is to recognize and honour the most successful RSEZ enterprises and their products. The awards were presented at the annual official ceremony organized by RSEZ Authority on July 24, 2015. “NewFuels” RSEZ SIA received Certificate of Recognition for the contribution of RSEZ development in 2014 and the 1st place in the nomination “The Most Rapidly Growing Enterprise”; 2nd place in the nomination “The Producer of the Year”; 3rd place in the nomination “The Investment of the Year” and “The Biggest Exporter”.

rsez gada balva 2014

Ziņas

Koksnes iepirkšana projektam ir beigusies

Maijs 29, 2015

Ir noslēdzies konkurss par koksnes iepirkšanu eksperimentālo granulu partiju izgatavošanai ERAF projekta „Ātraudzīgo koku sugu plantāciju ierīkošanas un apsaimniekošanas metožu izpēte un iegūstamās koksnes piemērotības novērtējums koksnes granulu ražošanai Nr. 2013/0049/2DP/2.1.1.10/ 13/APIA/VIAA/031”  ietvaros  un tika pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar AS „Ludzas mežrūpniecības saimniecība” par apaļkoksnes piegādi granulu izgatavošanai par 500 m3 priedes ar kopējo līgumcenu 13500.00 EUR, un par 500 m3 apses ar kopējo līgumcenu 11825.00  EUR. Kopējā summa par piegādi 25325.00 EUR. Kā arī ar SIA „Metsa Forest Latvia”par apaļkoksnes piegādi granulu izgatavošanai par 80 m3 papeļu koksnes ar kopējo līgumcenu EUR 3440.00

Ziņas

Deklarācija par ilgtspēju

Maijs 7, 2015
declaration of sustainability

Ziņas

Koksnes iepirkšana

Aprīlis 16, 2015

„NewFuels” RSEZ SIA izsludina koksnes iepirkšanu eksperimentālo granulu partiju izgatavošanai ERAF projekta „Ātraudzīgo koku sugu plantāciju ierīkošanas un apsaimniekošanas metožu izpēte un iegūstamās koksnes piemērotības novērtējums koksnes granulu ražošanai Nr. 2013/0049/2DP/2.1.1.10/13/APIA/VIAA/031”  ietvaros. Iesniegšanas termiņš 21.05.2015. Sīkāka informācija šeit.

Ziņas

Rēzeknes pilsētas domes atzinība

Novembris 5, 2014

2014.gada 31.oktobrī tradicionālās izstādes „Rēzeknes uzņēmējs” ietvaros Rēzeknes pilsētas pašvaldība piešķīra “NewFuels” RSEZ SIA apbalvojumu „Gada sociāli atbildīgākais uzņēmums un eksporta veicinātājs”.

dome pateicība 2014

Ziņas

Rēzeknes SEZ apbalvo labākos RSEZ uzņēmumus

Septembris 19, 2014

RSEZ pārvaldniece Sandra Ežmale: “RSEZ komercsabiedrību Gada balvas pasākums jau ir kļuvis par ikgadēju tradīciju, lai apbalvotu sekmīgākās RSEZ komercsabiedrības un veiktu kopsavilkumu par paveikto iepriekšējā pārskata gadā.”

Koka granulu ražotnei „NewFuels” RSEZ SIA lielo/vidējo komercsabiedrību grupā apbalvojumi piešķirti vairākās nominācijās – 1. vieta nominācijā “Lielākais eksportētājs”, 2.vieta nominācijās “Straujāk augošais uzņēmums”, „Gada ražotājs”, „Lielākais nodokļu maksātājs”, „Gada investīcijas”.

RSEZ komercsabiedrību Gada balvas konkursā “NewFuels” RSEZ piešķirts Atzinības raksts par sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību.

RSEZ komercsabiedrību Gada balvas vērtēšanas komisijā šogad bija deleģēti pārstāvji no RSEZ Uzraudzības padomes, RSEZ Uzņēmējdarbības komisijas un RSEZ pārvaldes. Pretendentus Atzinības rakstu saņemšanai izvirzīja arī Rēzeknes pilsētas dome, Rēzeknes novada dome un Rēzeknes Uzņēmēju biedrība.

Ziņas

NewFuels ieguva ENplus sertifikātu

Augusts 13, 2014

Esam lepni paziņot, ka “NewFuels” RSEZ SIA ir izgājusi sertifikāciju un ieguvusi ENplus sertifikātu, kas kopš 2011.gada ir Eiropas standarts cietajam biomasas kurināmajam. Granulu produkcijas kvalitātes zīmogs, ko piešķir kopā ar sertifikātu, norāda uz to, ka kurināmajam ir zems emisiju līmenis un augsta enerģētiskā vērtība.

enplus 2014 15

Ziņas

NewFuels ir uzsācis darbību projektā

Aprīlis 23, 2014

Ātraudzīgo koku sugu plantāciju ierīkošanas un apsaimniekošanas metožu izpēte un iegūstamās koksnes piemērotības novērtējums koksnes granulu ražošanai

Projekta vadītājs: Dagnija Lazdiņa

Sākuma datums: 20.12.2013

Beigu datums: 31.7.2015

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts

Nr. 2013/0049/2DP/2.1.1.10/13/APIA/VIAA/031

Programma “Uzņēmējdarbība un inovācijas”

prioritāte 2.1. “Zinātne un inovācijas”

pasākums 2.1.1. “Zinātne, pētniecība un attīstība”

aktivitāte 2.1.1.1. “Atbalsts zinātnei un pētniecībai”

Projekta aktualitāšu emuāra adrese http://treesforpellets.blogspot.com/

eu project logo

Ziņas

„Cleantech Latvia” laipni aicina uz semināru

Decembris 4, 2013

Latvijas Tīro tehnoloģiju klasteris „Cleantech Latvia” laipni aicina uz semināru „Enerģētiskās koksnes audzēšana granulu ražošanai”, kas notiks šī gada 11. decembrī Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 169a, “NewFuels” RSEZ SIA telpās.

Apmeklēt šo semināru aicināti visi nozares interesenti – nozares uzņēmēji, uzņēmējdarbības atbalsta struktūru, valsts un pašvaldības institūciju, izglītības un pētniecības institūtu pārstāvji.

Dalība seminārā ir bez maksas. Reģistrācija līdz 6.decembrim pa e-pastu [email protected] .

cleantech

Ziņas

Rēzeknes pilsētas domes pateicības raksts

Oktobris 17, 2013

2013.gada 11. oktobrī tradicionālās izstādes „Rēzeknes uzņēmējs 2013” ietvaros Rēzeknes pilsētas dome godināja uzņēmumus, kas aizvadītā gada laikā uzrādījuši vislabākos darbības rādītājus. “NewFuels” RSEZ SIA saņēma pateicības rakstu kā gada lielākais eksportētājs un sociāli atbildīgākais uzņēmums.

“NewFuels” RSEZ SIA vadītājs Graham Bell saka: ”Mēs esam ļoti priecīgi par šo Rēzeknes pilsētas domes balvu. Mūsu uzņēmums lepojas ar to, ka ir sociāli apzinīgs un liek uzsvaru uz darbinieku labklājības paaugstināšanu. Mēs turpināsim tiekties sasniegt augstākus standartus un rezultātus nākamajos 12 mēnešos.”

domes pateicība 2013

Ziņas

Gada balva 2012

Septembris 4, 2013

Mēs esam lepni paziņot, ka Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (RSEZ) Gada balvas konkursā par 2012. gada darbības rezultātiem vidējo komercsabiedrību grupā apbalvojums piešķirts „NewFuels” RSEZ SIA.

Sandra Ežmale PKI “Rēzeknes SEZ pārvalde” pārvaldniece:

„Pašvaldību kopīgās iestādes „Rēzeknes Speciālās ekonomiskas zonas pārvalde” RSEZ komercsabiedrību Gada balvas mērķis ir atzinīgi novērtēt un godināt sekmīgākos komersantus, izvērtējot uzņēmumu pagājušā gada darbības rezultātus, t.sk. veiktās investīcijas ražošanas uzlabošanā, saražotās, arī eksportētās produkcijas apjomu, nomaksāto nodokļu apjomu, utt. Konkursa „RSEZ komercsabiedrību gada balva” vērtēšanas komisijā šogad bija deleģēti pārstāvji no RSEZ Uzraudzības padomes, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Rēzeknes pilsētas un novada Trīspusējās konsultatīvās padomes.

Koka granulu ražotnei „NewFuels” RSEZ SIA apbalvojumi piešķirti vairākās nominācijās – „Gada ražotājs”, „Lielākais nodokļu maksātājs”, „Lielākais eksportētājs”. Uzņēmums ir trešais lielākais kokskaidu granulu ražotājs Latvijā, gadā tiek saražoti 120 tūkstoši tonnu, kas tiek eksportēti uz Zviedriju un Eiropas Savienības valstīm. 2012. gadā saražota produkcija Ls 7,985 milj. vērtībā, nodokļos samaksāti Ls 805 tūkstoši, uzņēmumā nodarbināti 27 darbinieki, strādājošo vidējā darba samaksa uzņēmumā krietni pārsniedz vidējās darba samaksas rādītājus reģionā. Uzņēmums ražo ekoloģisku produkciju, ievērojot visus ilgtspējības kritērijus, videi un cilvēkam draudzīgas saimniekošanas principus, ko apliecina starptautiski atzītu akreditācijas institūciju sertifikāti. „

 

gada uzņēmums 2013

 

Ziņas

NewFuels atsāk darbību

Augusts 27, 2013

Kā jau tika ziņots, šī gada janvārī ražotnē notika negadījums un šobrīd mēs vēlamies īsumā pastāstīt par patreizējo situāciju un paredzētajām darbībām.

Mēs esam priecīgi paziņot, ka esam noslēguši sadarbības līgumu ar vācu uzņēmumu Büttner GmbH, kas ir viens no viscienījamākajiem iekārtu piegādātājiem koksnes granulu ražošanas industrijā. Uzņēmums ir uzņēmies pilnu atbildību par tehniskajām operācijām ražotnē, ieskaitot Vandenbroek International žāvētavu.

Pēdējo sešu mēnešu laikā mēs esam pilnībā pārbūvējuši krāsni un žāvētavu, kā arī uzlabojām ekspluatācijas un drošības procedūras. Büttner GmbH uzrauga visus remontdarbus, uzlabojumus un personāla apmācību, kā arī uzņemas pilnu atbildību par tehnisko apkopi un sniegs savu atbalstu arī nākotnē.

Patreiz notiek ražotnes nodošana ekspluatācijā. Mēs paredzam, ka tā sasniegs pirms-eksplozijas ražošanas apjomus jau septembrī. Ar Büttner GmbH palīdzību mēs ceram paaugstināt ražošanu līdz 120-130 000 tonnu gadā gatavās produkcijas jau tuvākajā laikā.

Mēs esam veikuši jaunu ražotnes apdrošināšanu apdrošināšanas kompānijā Gjensidige Baltic, kas ietver arī uzņēmējdarbības pārtraukšanu. Turklāt, nupat pēc GGL un FSC® C021123 auditiem, esam atjaunoši šo sertifikātu darbību.

Mēs vēlētos izmantot šo iespēju, lai pateiktos visiem mūsu klientiem un piegādātājiem par atbalstu un sapratni šajā mums tik sarežģītajā situācijā. Mēs ceram jau tuvākajā laikā atsākt ražošanu un augstas kvalitātes koksnes granulu piegādi saviem klientiem.

Ziņas

Eksplozija ražotnē

Janvāris 24, 2013

2013.gada 21.janvārī pl.12.00 “NewFuels” RSEZ SIA ražotnē žāvētavas iekšpusē notika eksplozija. Šobrīd notiek detalizēta tehniskā izmeklēšana un ir pāragri veikt jebkādas spekulācijas par eksplozijas cēloņiem.

Žāvēšanas iekārtas piegādātāja Vandenbroek International B.V. pārstāvji veica modifikācijas iekārtā, lai uzlabotu sistēmas darbību, jo “NewFuels” RSEZ SIA vadība plānoja ražošanas jaudas palielināšanu. Eksplozija notika šo modifikāciju ieviešanas laikā. Bojājumi ir pietiekoši nopietni, lai ražotnes darbība tiktu apturēta un sākotnējais situācijas vērtējums liek domāt, ka ražotne nedarbosies dažus mēnešus.

“NewFuels” RSEZ SIA vadītājs Graham Bell saka: „Tādā strauji attīstošā industrijā, kāds ir koka granulu ražošanas bizness, šāda veida sarežģījumi dod lielisku iespēju iekārtu ražotājiem izrādīt savu atbalstu, uz ko mums paļauties nākotnē. Mēs publicēsim informāciju par progresu mūsu klientiem un piegādātājiem, un ceram atgriezties granulu ražošanas apritē tuvākajā nākotnē. Mēs ļoti lepojamies ar savu ražotni, darbiniekiem un granulu kvalitāti, kā arī mēs labprāt dalīsimies ar savu pieredzi. Mēs pateicamies saviem klientiem par atbalstu šajā grūtajā periodā. Mēs ceram atgūties no šī īslaicīgā pārbaudījuma stiprāki kā jebkad, jo šis incidents neatturēs mūs no mūsu ambiciozo investīciju un paplašināšanās plānu realizēšanas. Mēs paliekam uzticīgi domai, ka mūsu pasaules klases granulu ražotne atsāks darboties tuvākajā nākotnē.”

Ziņas

Tīro tehnoloģiju klasteris

Janvāris 10, 2013

“NewFuels” RSEZ SIA ir sadarbības partneris biedrības „Latvijas Biotehnoloģiju asociācija” projektā „Tīro tehnoloģiju klasteris”, kas tiek īstenots saskaņā ar 12.09.2012. līgumu Nr. L-KAP-12-0009, sadarbībā

liaa
cleantech

Ziņas

Rēzeknes SEZ sumina uzņēmējus

Oktobris 24, 2012

19.oktobrī Pašvaldību kopīgā iestāde Rēzeknes speciālā ekonomiskās zonas pārvalde sveica 2012.gada labākos uzņēmējus. “NewFuels” RSEZ SIA ieguva atzinības rakstus par uzvaru nominācijā “Lielākais eksportētājs” un “Gada investīcijas” lielo / vidējo komercsabiedrību grupā.

Ziņas

Rēzeknes pilsētas domes pateicības raksts

Oktobris 16, 2012

2012.gada 12.oktobrī Rēzeknes pilsētas dome godināja uzņēmumus, kas pēdējā gada laikā ir sasnieguši labus rezultātus savā darbībā, tādējādi veicinot arī Rēzeknes pilsētas ekonomisko attīstību. “NewFuels” RSEZ SIA saņēma pateicības rakstu nominācijā „Lielākais eksportētājs”.

Ziņas

Bērnu čalas ražotnes teritorijā

Augusts 30, 2012

On 29th August 2012, the children from Rezekne Orphanage visited NewFuels site. They were very excited about the opportunity to imitate the operation of production process.

berni

Ziņas