Energy Resources CHP pievienojās RĪGAS TIRDZNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS KAMERAI

2017.gada 28.aprīlī “Energy Resources CHP” RSEZ SIA pievienojās biedrībai RĪGAS TIRDZNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS KAMERA (turpmāk RTRK). Tā ir sabiedrība, kura apvieno un atbalsta organizācijas, kuras veic saimniecisko darbību Latvijas teritorijā, augsti vērtē lietišķo reputāciju un līdzdarbojas RTRK izvirzīto mērķu sasniegšanā. Galvenie mērķi ir labvēlīgas vides radīšana godprātīgam biznesam, biznesa kultūras attīstīšana un  biznesa ētikas standartu popularizēšana.

energy resource aplieciba

Ziņas