Paziņojums par uzņēmuma atbilstību Ilgtspējīgas biomasas programmas (SBP) pamatprocesiem

Uzņēmums “NewFuels” RSEZ SIA atbilstoši tirgus pieprasījumam ilgtspējīgas biomasas sertifikācijai un izcelsmes apliecinājumam ir ieviesis un veicis neatkarīgu sertifikāciju, uzturot dažādas starptautiskas sertifikācijas sistēmas.

Turklāt sekojot un reaģējot uz Eiropas direktīvām, “NewFuels” RSEZ SIA ir veicis SBP/RED 2 sertifikācijas paplašinājumu un saņēmis sertifikātu, kas apliecina atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra direktīvai (ES) 2018/2001 par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu.

Ziņas