“RSEZ Gada balva 2021”

12.08.2022. Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona (RSEZ) atzīmēja savu 25 gadu pastāvēšanas jubileju. Šī pasākuma ietvaros notika tradicionālā konkursa “Gada balva 2021” laureātu apbalvošana.

“NewFuels” RSEZ SIA saņēma apbalvojumu “Gada sadarbības partneris” šādās nominācijās:

2.vieta nominācijā “Gada produkts”

2.vieta nominācijā “Sociāli atbildīgākais uzņēmums”

3.vieta nominācijā “Gada darba devējs”

Tāpat “NewFuels” RSEZ SIA saņēma atzinības rakstu par augsto 2.vietu nominācijā “Gada uzņēmums” lielo/vidējo komercsabiedrību grupā.

“Energy Resources CHP” saņēma apbalvojumu par 3.vietu nominācijā “Gada uzņēmums” mazo komercsabiedrību grupā un 2.vietu nominācijā “Sociāli atbildīgākais uzņēmums”.

Papildus iepriekšminētajam, abu uzņēmumu Valdes priekšsēdētājam Roman Vdovychenko tika pasniegta Ekonomikas ministres Ilzes Indriksones Pateicība “Par aktīvu iesaistīšanos Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas darbā”.

Bez šaubām, ir jāatzīmē, ka šādus apbalvojumus var nopelnīt tikai saliedētas komandas darba rezultātā.

Pateicamies visiem darbiniekiem, sadarbības partneriem, kā arī, protams, Rēzeknes valstspilsētas domei un A.Bartaševiča k-gam un Rēzeknes novada domei un M.Švarca k-gam.

Tomēr vissiltākie un sirsnīgākie mūsu uzņēmumu novēlējumi – Rēzeknes speciālajai ekonomiskajai zonai un pārvaldniecei K.Freibergai.

Novēlam labklājību, attīstību un abpusēji pozitīvu sadarbību vēl ilgu gadu garumā!

Ziņas