Atmosclear CHP nosaukuma maiņa

Ar šo paziņam, ka koģenerācijas stacija “Atmosclear CHP” RSEZ SIA 2016.gada 14.septembrī ir mainījusi nosaukumu uz “Energy Resources CHP” RSEZ SIA.

Ziņas