Biomass Suppliers List – BSL, UK

Mēs ar lepnumu paziņojam, ka “NewFuels” RSEZ SIA ir reģistrēts Biomasas piegādātāju sarakstā (Biomass Suppliers List – BSL, UK).

Biomasas piegādātāju sarakstu 2014.gada aprīlī ieviesa Apvienotās Karalistes Biznesa, enerģijas un rūpniecības stratēģijas departaments, iepriekš Enerģijas un klimata izmaiņu departaments.

Mēs sākām ar reģistrāciju ENPlus A2 kvalitātes līmenim, bet mūsu mērķis tuvākajā nākotnē ir reģistrēties arī ENPlus A1 līmenim.

Reģistrācija Biomasas piegādātāju sarakstā ir nākamais Tirgus attīstības stratēģijas solis.

Ziņas