Ikgadējā audita rezultāti

Šī gada februārī “NewFuels” RSEZ SIA ir sekmīgi veikts ikgadējais FSC® (licences kods FSC-C131356) un SBP uzraudzības audits, kā arī tika izvērtēta ieviestās FSC® un SBE riska mazināšanas pasākumu sistēmas efektivitāte, kas ļauj veiksmīgi izkontrolēt un mazināt definētos riskus, lai neiepirktu koksni no dabisko mežu biotopiem vai Eiropas nozīmes biotopiem, saglabātu kultūrvēsturiskos objektus un izvērtētu atbilstību darba drošībai mežistrādē.

Ziņas