Izmaiņas NewFuels un Energy Resources CHP dalībnieku dalības juridiskajā formā

2017. gadā aprīlī “NewFuels” RSEZ SIA и “Energy Resources CHP” RSEZ SIA dalībnieku organizatoriskās struktūras uzlabošanas ietvaros tika veiktas izmaiņas uzņēmumu dalībnieku dalības juridiskajā formā.

Ecoenergy Subfund, kas ir alternatīvā ieguldījuma fonda Evergreen Fund apakšfonds un kuram ir piešķirta Finanšu un Kapitāla Tirgus Komisijas reģistrācija, kļuva par uzņēmumu juridisko dalībnieku.

Ecoenergy Subfund pārvalda Pārvaldības sabiedrība SIA “LV Asset Management AIFP”, kura arī ir reģistrēta Finanšu un Kapitāla Tirgus Komisijā.

SIA “LV Asset Management AIFP” dibinātājs ir Andreas Tserni, savukārt valdes priekšsēdētājs ir Romāns Vdovičenko, tādejādi izvēlētā uzņēmumu “NewFuels” RSEZ SIA un “Energy Resources CHP” RSEZ SIA attīstības stratēģija paliek nemainīga un tiks turpināta atbilstoši noteiktajam virzienam.

Veiktās izmaiņas uzņēmumu dalībnieku struktūrā nodrošinās Latvijā veikto investīciju konsolidāciju vienotā struktūrā, kā arī efektīvāku investīciju pārvaldību.

Ziņas