Koksnes iepirkšana

„NewFuels” RSEZ SIA izsludina koksnes iepirkšanu eksperimentālo granulu partiju izgatavošanai ERAF projekta „Ātraudzīgo koku sugu plantāciju ierīkošanas un apsaimniekošanas metožu izpēte un iegūstamās koksnes piemērotības novērtējums koksnes granulu ražošanai Nr. 2013/0049/2DP/2.1.1.10/13/APIA/VIAA/031”  ietvaros. Iesniegšanas termiņš 21.05.2015. Sīkāka informācija šeit.

Ziņas