NewFuels ieguvusi RSEZ atzinību

Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” organizē Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (RSEZ) komercsabiedrību gada balvas konkursu, kur tiek apzināti un godināti RSEZ komersanti, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas RSEZ teritorijā, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību. Balvu un atzinības rakstu mērķis ir, izvērtējot komersantu aizvadīta gada darbības rezultātus, atzinīgi novērtēt un godināt sekmīgākos Rēzeknes speciālās ekonomiskas zonas komersantus un to produktus. Apbalvojumi tika pasniegti RSEZ gadskārtējā svinīgā pasākumā 2015.gada 24.jūlijā. “NewFuels” RSEZ SIA ir ieguvusi atzinības rakstu par ieguldījumu RSEZ attīstībā 2014.gadā un 1.vietu nominācijā “Straujāk augošais uzņēmums”; 2.vietu nominācijā “Gada ražotājs”; 3.vietu nominācijā “Gada investīcijas” un “Lielākais eksportētājs”.

rsez gada balva 2014

Ziņas