Uzņēmuma LV Asset Management AIFP nosaukuma maiņa

Ar šo mēs vēlamies paziņot, ka 19.05.2017. uzņēmums SIA “LV Asset Management AIFP” ir mainījis nosaukumu uz SIA “EcoEnergy AIFP”.

Ziņas