Pašvaldības pateicība mūsu darbiniekiem

Rēzeknes valstpilsētas pašvaldība pēc neliela pārtraukuma turpina skaisto tradīciju  – piešķirt Pateicības rakstus darbiniekiem, kuri ir pelnījuši savas vadības atzinību. Svinīgais pasākums notika 3. maijā Rēzeknes nacionālo biedrību kultūras namā.

No “NewFuels” RSEZ SIA tika izvirzīti 2 darbinieki: Rezerves daļu sagādniece Inga Pranča un kokvedēja vadītājs Igors Mivreniks. No koģenrācijas stacijas “Energy Resources CHP” RSEZ SIA tika izvirzīts  katla mašīnists Edgars Ratnieks. Pieteikuma vēstulē bija atzīmēts viņu atbildīgs, kvalitatīvs, ilggadīgs darbs un ieguldījums uzņēmuma mērķu sasniegšanā un izaugsmē. Edgaram arī tika atzīmēti sasniegumi sportā un uzņēmuma vārda popularizēšana.

Darba svētki ir brīnišķīgs iemesls pateikties tiem darbiniekiem, kuri strādā mūsu uzņēmumu un pilsētas labā.

Atsauce: foto no Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības arhīvā. Fotogrāfs Ritvars Pujats.

Ziņas